Prorektor for uddannelse

Stillingen som prorektor for uddannelse bliver genbesat 1. juli 2022.