Kristian Cedervall Lauta

Kristian Cedervall Lauta

Prorektor

Medlem af:

Primære forskningsområder

Kristian Cedervall Lauta er Professor i retsvidenskab og prorektor for uddannelse. Hans forskning handler om katastrofer, klima og risici, og både hvordan disse reguleres og påvirker retten. 

Hans forskning beskræftiger sig hovedsageligt med følgende temaer:

 •        Katastrofeteori
 •        Katastroferet
 •        Klima og ret
 •        International ret
 •        Menneskerettigheder       
 •        Ansvar

Kristians seneste bog, Katastrofer - og hvad de kan lære os om os selv, giver et indblik i katastrofer, og hvordan vi som mennesker og samfund reagerer, når de opstår.

Bogen Disaster Law, handler om, hvordan et retsligt felt, katastroferet, er opstået over de seneste 30 år. Min forskning udforsker dette felt: fordeling af ansvar, menneskerettigheder og regulering.   

Kristian deltager i en række tværfaglige og internationale projekter. Han er formand for det inter-institutionelle forskningscenter COPE og udgør del af ledelsen af Københavns Universitets Center for Bæredygtighedsforskning.

Undervisnings- og vejledningsområder

Som prodekan for uddannelse underviser Kristian ikke, men han har tidligere undervist i følgende fag:    

 •      Folkeret
 •      Individets Grundlæggende Rettigheder
 •      Disaster Law and Policy
 •      Existential Risk and the law
 •      Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret
 •      Forfatningsret

Jeg vejleder bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende indenfor blandt andet følgende emner:

 •      Nødret
 •      Naturkatastrofer
 •      Klima
 •      Risiko
 •      Retsteori
 •      Mennskerettigheder

ID: 5302160