Personalejura og Arbejdsmiljø

Personalejura og Arbejdsmiljø bidrager til at sikre, at ansættelsesforhold, personalejuridiske processer, personalepolitik og arbejdsmiljø på KU lever op til gældende love, regler og retningslinjer.

Sektionen er bl.a. ansvarlig for fortolkning af og rådgivning om personalejura og arbejdsmiljø, udvalgs- og myndighedsbetjening, udvikling af personalepolitik og arbejdsmiljø, og for arbejdsskader, personalegoder samt ligestilling og mangfoldighed. 

Sektionen har ligeledes ansvaret for at implementere lovgivning på personaleområdet og arbejdsmiljøområdet, samt for at udarbejde fælles procedurer, arbejdsgange og overordnede processer inden for de to områder.

Derudover administrerer sektionen også KU’s Feriefond.

Kontakt
Personalejura: HR-personalejura@adm.ku.dk
Arbejdsmiljøteamet: amos@adm.ku.dk
Feriefonden: ferie@adm.ku.dk

Adresse
Nørregade 10, opgang L, 1. sal (Magasinbygningen)

Ansatte i Personalejura og Arbejdsmiljø

Følgende medarbejdere indgår i Personalejura og Arbejdsmiljø, Fælles HR

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Anne Birgitte Tauris Specialkonsulent Personalejuridiske opgaver, herunder ferieloven, forfremmels Billede af Anne Birgitte Tauris
Ingrid Skovsmose Jensen Arbejdsmiljøchef Faglig leder for arbejdsmiljø og mangfoldighed Billede af Ingrid Skovsmose Jensen
Jane Kruse Hansen Chefkonsulent Personalejuridiske opgaver, herunder Cheflønspulje samt særl Billede af Jane Kruse Hansen
Karen Boesen Specialkonsulent Arbejdsmiljøopgaver med fokus på det psykiske arbejdsmiljø Billede af Karen Boesen
Lis Henriksen Bak Chefkonsulent med personaleledelse Sektionsleder, Personalejura & Arbejdsmiljø Billede af Lis Henriksen Bak
Maria Eriksen HR-medarbejder Personalejuridiske opgaver, herunder HR processer, vejlednin Billede af Maria Eriksen
Maria Mortensen Specialkonsulent Ansvarlig for arbejdet med ligestilling og mangfoldighed på Billede af Maria Mortensen
Niels Thiesson Wollesen Kontorfunktionær Arbejdsskader, Arbejdsmiljøopgaver, DHL Stafet, Arbejdsmiljø Billede af Niels Thiesson Wollesen
Ole Sønderberg Nielsen Specialkonsulent Rådgiver i fysisk og systematisk arbejdsmiljø. Projektleder Billede af Ole Sønderberg Nielsen
Pernille Klostergaard Testrup Specialkonsulent Personalejuridiske opgaver, herunder stillingsstruktur, arbe Billede af Pernille Klostergaard Testrup
Pia Munk Banche Kontorfunktionær Administration af Københavns Universitets Feriefond ¿ udlejn Billede af Pia Munk Banche
Trine Momme Rosendal Chefkonsulent Personalejuridiske opgaver, herunder disciplinær- afskedigel Billede af Trine Momme Rosendal