BI og Økonomisystemer

BI og Økonomisystemer løser problemer og understøtter forretningsudvikling for hele økonomisøjlen.

 

BI og Økonomisystemer består af to enheder: 

  • BI enheden håndterer tværgående opgaver for hele KU i forhold til BI på alle fagområder og er i denne forbindelse hermed ansvarlig for det KU tværgående BI netværk.
  • Økonomisystemenheden håndterer tværgående opgaver for hele økonomiområdet i forhold til temaerne: systemudvikling og -implementering, automatisering og stedkode- og stamdatagovernance og varetager den operationelle systemledelse for flere systemer.

​Derudover håndterer sektionen koordinering af informationssikkerheden på tværs af Koncern-Økonomi og den operationelle rapportering på løn- og økonomiområdet og driver i denne forbindelse hermed det KU tværgående rapporteringsnetværk på økonomiområdet.

 

Medarbejdere i BI og Økonomisystemer

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde Søg i Telefon
Alan Hjemsted Specialkonsulent +4535326224 E-mail
Anders Schack Petersen IT-medarbejder +4535330975 E-mail
Anne Kirstine Krogsgaard Pedersen Fuldmægtig +4535334319 E-mail
Bettina Kildegaard Winstén Sektionsleder Sektionsleder for BI og Økonomisystemer +4535335932 E-mail
Christina Schneekloth Sjøgaard Fuldmægtig +4535329162 E-mail
Henrik Lynge Jacobsen IT-medarbejder   E-mail
Jan Sanden Specialkonsulent +4535325141 E-mail
Julie Fridh Sektionsleder På barsel +4522546545 E-mail
Lene Winkel Systemadministrator Systemspecialist på Koncern-økonomis IT-systemer +4535323098 E-mail
Maria Østrup Callisen Forretningskonsulent Forretningsudvikling og procesarbejde +4528752845 E-mail
Marlene Markussen Specialkonsulent Systemspecialist på Koncern-økonomis IT-systemer +4535324325 E-mail
Matthias Steen Kofod Specialkonsulent Udvikling af rapportering i LDV og Tableau til hele økonomiområdet +4535331570 E-mail
Mettemaria Mejlvang Jørgensen Systemadministrator Systemspecialist på Koncern-økonomis IT-systemer +4535322722 E-mail
Rikke Bladt Jørgensen Forretningskonsulent Forretningsudvikling og procesarbejde +4535320500 E-mail
Tina Sparre Specialkonsulent Business Intelligence (BI) udvikling af datamarter på KU's fælles dataplatform samt LDV rapporter vedr. økonomi +4540152396 E-mail
Tore Bagge Friis Enhedsleder Enhedsleder for Økonomisystemer +4535322262 E-mail
Vivi Rasmussen Forretningskonsulent Koncepter for kompetenceudvikling i forbindelse med nye systemer og processer, herunder vejledninger, e-demoer og øvrige læringsmåder +4535322716 E-mail