Regnskabssektionen

Regnskabssektionen skal sikre korrekt og rettidig regnskabsføring som grundlag for KU's måneds-, kvartals- og årsregnskab.

 

 

 

 

 

 

Medarbejdere i Regnskabssektionen

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde Søg i Telefon
Allan Vølding Petersen Enhedsleder Enhedsleder for Koncernbogholderi og Regnskabscenter +4535336068 E-mail
Amira Belhaj Regnskabsmedarbejder IndFak, RejsUd mm. +4535333394 E-mail
Bjarne Friis Ploumark Enhedsleder Enhedsleder for Koncernregnskab +4535322712 E-mail
Bo Langballe Regnskabsmedarbejder Eksternt finansierede projekter, projektoprettelse, indlæsning budget- og prognoseændringer, stamdata +4535322748 E-mail
Camilla Schack Sørensen Regnskabsmedarbejder IndFak, RejsUd mm. +4535333724 E-mail
Casper Ing Waaben Regnskabsmedarbejder IndFak, RejsUd mm. +4535320653 E-mail
Cecilie Mortensen Fuldmægtig Fuldmægtig +4535324783 E-mail
Chris Halling Sørensen Specialkonsulent Rådgivning og vedledning i RejsUd- og IndFak (regnskabsmæssig opsætning og flow). Ad hoc controlling, afstemning og analyser på rejse- og fakturaom... +4535331277 E-mail
Christian William Stub Regnskabskonsulent Anlægsoprettelser, opgaver vedr. forvaltning af anlægsportefølje +4535322745 E-mail
Daniel Larsen Chefkonsulent Faglig koordinator for finansielt regnskab og anlæg +4535321578 E-mail
Edna Pavelic Kontorelev +4535322361 E-mail
Emilie My Olsen Ekstern konsulent   E-mail
Eyvind Nygaard Fuldmægtig Koncerncontrolling og stikprøvekontrol. Løntræk af negative afregninger fra RejsUd. Afstemning/oprydning vedr. MasterCard. Afstemning af lønudgifte... +4535331314 E-mail
Farida Barrou Regnskabsmedarbejder IndFak, RejsUd mm. +4535326978 E-mail
Farida Gittham Regnskabsmedarbejder Kreditor +4535322127 E-mail
Gitte Bess Christensen Specialkonsulent Regnskab generelt, revision og opgaver i relation til anlægsforvaltning +4535337603 E-mail
Gitte Helene Dyrlund Simonsen Regnskabsmedarbejder Debitor +4535324007 E-mail
Hanne Larsen Regnskabsmedarbejder Debitor +4535322720 E-mail
Hans Carl Mægbæk Madsen Fuldmægtig Indberetning til Danmarks Statistik. Oversættelser til engelsk. Opfølgning vedr. forbrug på virtuelle betalingskort samt rapportering vedr. åbne kr... +4535322635 E-mail
Henriette Vransø Fuldmægtig Eksternt finansierede projekter, retningslinjer mv. +4535327068 E-mail
Henrik Rahbek Pedersen Chefkonsulent Faglig koordinator for eksternt finansierede projekter, fokus på indtægtsdækket virksomhed +4535333484 E-mail
Janne Koc Regnskabsmedarbejder Debitor +4535322730 E-mail
Jannie Morag Lyons Kontorfunktionær Kreditor +4535329404 E-mail
Jes Jensen Regnskabsmedarbejder Debitor +4535323318 E-mail
Johnny Steen Jagd Larsen Regnskabsmedarbejder Hovedkassen +4535320085 E-mail
Kristian Roloff Clausen Specialkonsulent Moms, afgifter, myndighedskontakt +4535332977 E-mail
Line H. Nagel Regnskabsmedarbejder Eksternt finansierede projekter, organisationsændringer, masseposteringer, månedslukning, indlæsning af budget-/prognoseændringer, lukning af proje... +4535322931 E-mail
Louise Hillersborg Fuldmægtig Rådgivning om regler for rejser og repræsentation. Opdatering af KUnet. Kørselsbemyndigelser. Udarbejdelse/ajourføring af diverse vejledninger +4535320294 E-mail
Mads Emil Lyshøj Hansen Studerende +4535328673 E-mail
Maria Mellerup Krüger Kontorfunktionær Regnskabsmedarbejder +4535329996 E-mail
Maria Poulin Kristensen Kontorfunktionær Hovedkassen +4535330591 E-mail
Marie Søndergaard Grønfeldt Regnskabsmedarbejder Eksternt finansierede projekter, oprettelse af projekter, indlæsning budget-/prognoseændringer, lukning af projekter, FA projekter +4535327834 E-mail
Martin Schlander Fuldmægtig Månedslukning, periodisering, Conference Manager-integration mm. +4535323297 E-mail
Mathilde Frisenette-Fich Makienok Regnskabsmedarbejder Hovedkassen +4535337772 E-mail
Maziar Moarefi Regnskabsmedarbejder Kreditor +4535330541 E-mail
Merete Randrup Chefkonsulent Rådgivning og vejledning om regler for rejser og repræsentation. Koncerncontrolling (fuld kontrol og stikprøvekontrol). Periodisering ifm. årsafslu... +4535324432 E-mail
Mikkel Olsen Regnskabsmedarbejder Moms og afgifter, dataudtræk/-validering, indberetning til myndigheder, tjenestebiler +4535322723 E-mail
Mohammad Hecham El-Jindawi Ekstern konsulent   E-mail
Murat Güler Ekstern konsulent   E-mail
Naja Sofie Nøjd Studerende +4535329469 E-mail
Niels A. H. Rasmussen Chefkonsulent Regnskab generelt, kontroller, ledelsesrapportering, bidrag til Ø-rapporter, Årsrapport finansiel del, kontoplan +4535322754 E-mail
Oliver Andreas Lau Thomasen Fuldmægtig Eksternt finansierede projekter, diverse +4535331317 E-mail
Philip Roque Concillado Regnskabsmedarbejder IndFak, RejsUd mm. +4535321080 E-mail
Rasmus Christiansen Studerende +4535332296 E-mail
Romanee Suraphut Regnskabsmedarbejder Debitor +4535329085 E-mail
Sarah Nimb Fernandes Regnskabsmedarbejder Controlling +4535336574 E-mail
Simone Pankalla Westergaard Regnskabsmedarbejder Kreditor +4535323815 E-mail
Tanja Hoffmann Kontorelev Regnskabsmedarbejder +4535322316 E-mail
Tica Antonijevic Specialkonsulent Moms, afgifter, energiafgifter, myndighedskontakt, told +4535331260 E-mail
Tine Kristensen Regnskabschef Sektionsleder for Regnskabssektionen +4535320478 E-mail
Trine Frederiksen Regnskabsmedarbejder Hovedkassen +4535325931 E-mail