Rejser og udlæg, hvis du ikke er ansat på KU

Hvis du er på tjenesterejse eller er udgiftshaver på vegne af KU, kan du via KU's rejseafregningssystem RejsUd2 afregne din tjenesterejse eller dit udlæg.