Organisation

Københavns Universitet rummer en stor vifte af videnskabelige miljøer, som er organiseret i faglige hovedområder, kaldet fakulteter. De er på én gang administrative enheder og faglige fællesskaber omkring uddannelse og forskning.

Universitetet rummer desuden et stort antal centre, museer, tværgående projekter og andre enheder.

Organisationsdiagram

Informationsdiagram for KU.


Forkortelser
AMKU: Arbejdsmiljørådet
FAMU: Fakultetets arbejdsmiljøudvalg
FSU: Fakultetets samarbejdsudvalg
HSU: Hovedsamarbejdsudvalget
LAMU: Lokale arbejdsmiljøudvalg
LSU: Lokalt samarbejdsudvalg

* Består af rektor, prorektor for forskning, prorektor for uddannelse samt universitetsdirektøren.