Omkring 290 IT-medarbejdere er med til at forbinde Københavns Universitets 40.000 studerende og 10.000 ansatte digitalt.

KU-IT

KU-IT er Københavns Universitets IT-afdeling. KU-IT's målsætning er at give alle universitetets medarbejdere og studerende en sammenhængende og brugerorienteret IT-service ved at understøtte, implementere, kvalitetssikre og yde support til KU's IT-systemer og -services

KU-IT's hovedopgaver

  • at bistå universitetets ledelse med strategi og rådgivning om IT
  • at levere fælles IT-løsninger til hele universitetet
  • at drive, vedligeholde og supportere KU's fælles administrative IT-systemer og -services

Sektioner og medarbejdere i KU-IT

KU-IT består af omkring 290 medarbejdere fordelt på seks sektioner. IT-vicedirektøren er den øverst ansvarlige.