Administrationen på Københavns Universitet

Forskning, uddannelse og formidling af viden er universitetets kerneaktiviteter. For at varetage fundamentet og faciliteterne, er en række administrative og tekniske funktioner knyttet til universitetet på forskellige niveauer og med mange forskellige opgaver.

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen udfører opgaver for hele universitetet ved at stille redskaber og ekspertise til rådighed for fakulteternes og institutternes administrative arbejde. Fællesadministrationen sikrer en række drifts- og serviceydelser, kontakt til myndighederne og står for legalitet, strategi, videndeling samt fælles systemer og infrastruktur.

Afdelinger i fællesadministrationen

 • Campus Service (CAS)
  Bygge-, anlægs- og bygningsdriftsopgaver på universitetet og med eksterne samarbejdspartnere.

 • Forskning & Innovation (F&I)
  Viden, rådgivning og vejledning om IPR, kommercialisering, EU-programmer, ekstern finansiering og iværksætteri.

 • Fælles HR (FHR)
  Udvikling af personale, ledelse og organisation. Personaleadministration og løn. Arbejdsmiljø og krisehjælp samt personalepolitik og udlejning af feriehuse.

 • Koncern-økonomi (ØKO)
  Budget, regnskab, indkøb og controlling, herunder økonomisystemer.

 • KU Kommunikation (KU-KOM)
  Intern og ekstern kommunikation på universitetets fælles niveau, udvikling af webdomænet og apps samt støtte til kommunikationsarbejdet på universitetet.
   
 • KU-IT (KU-IT)
  Fælles service-, drifts- og udviklingsopgaver på it- og teleområdet.

 • Rektorsekretariatet (REKSEK)
  Betjening af ledelsesfora, generel jura, praksisudvalg med videre.

 • Uddannelser & Studerende (US)
  Studievejledning, SU-administration, studiestatistik, diverse studieadministrative udviklingsopgaver samt kompetenceudvikling af tidligere studerende.

Find oversigt over lokaler i fællesadministrationen

Fakultetsadministrationerne

Fakulteternes administrative enheder (fakultetssekretariater) tager sig blandt andet af uddannelsesadministration og kvalitetsudvikling af uddannelser samt administration på tværs af institutterne. Du finder flere oplysninger om fakultetsadministrationerne via fakulteternes egne hjemmesider.

Institutsekretariaterne

Institutsekretariaterne sørger for sekretariatsbetjening af institutledelserne, de videnskabelige medarbejdere og studienævnene. Det er her, den primære bruger- og medarbejderkontakt ligger. Du finder flere oplysninger om institutsekretariaterne via institutternes egne hjemmesider.