Til leverandører

Generel information

KU er én enhed, både juridisk og økonomisk og dermed også indkøbsmæssigt. Ved Københavns Universitet (KU) forstås alle institutter og afdelinger under:

CVR-nr. 29979812

Bankoplysninger

Danske Bank, Holmens Kanal 2
1092 København K
Reg. nr. 0216, Konto 4069044336
IBAN DK73 0216 4069 0443 36
SWIFT DABADKKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle leverandører til Københavns Universitet (KU) skal fremsende fakturaer elektronisk (e-faktura). Fakturaen skal være i det elektroniske format OIOUBL. Københavns Universitet modtager således ikke papirfakturaer, hvilket skyldes, at alle offentlige myndigheder i Danmark ifølge ”Lov om offentlige betalinger” kun må modtage og behandle fakturaer elektronisk.

Læs mere om offentlige betalinger på Økonomistyrelsens hjemmeside

Hvis din virksomhed ikke har et økonomisystem, der kan håndtere elektroniske fakturaer, kan du sende en NemHandel-faktura via fx virk.dk.

Læs mere på www.nemhandel.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkøbspolitikken indeholder principper og rammer for indkøb på KU. Dette gælder uanset om indkøbet finansieres af universitetets ordinære eller eksterne midler. KU's organisation skal overholde denne politik.

Indkøbspolitikkens område

Alle KU-indkøb er omfattet af indkøbspolitikken, uanset om det drejer sig om varer, forsyninger eller tjenesteydelser samt køb i udlandet.

Indkøbspolitikken omfatter samtlige enheder på KU.

Indkøbspolitikken gælder for aftaler og kontrakter, som KU indgår med eksterne leverandører.

Læs KU's indkøbspolitik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt vil KU's indkøbsvolumen, inden for næsten alle varekategorier, være så stor, at KU er udbudspligtig.

Udbudspligten er også gældende for køb af varer i udlandet.

Det er fortrinsvis Indkøbssektionen, der formidler udbud og aftaleindgåelse, hvorefter bestillerne på de enkelte enheder anvender de indgåede aftaler.

Udbud og annonceringer via EU-supply

Aftaler

KU anvender egne aftaler, SKI-aftaler og FM-aftaler samt udvalgte leverandører under SKI's rammeaftaler. Har du spørgsmål til aftalerne, er du velkommen til at henvende dig til Indkøbssektionen: indkoeb@adm.ku.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 og