Til leverandører

Meddelelse til lejere, leverandører og andre aftaleparter

I forbindelse med at Københavns Universitet lukkes for fysiske uddannelsesaktiviteter, og at medarbejdere i høj grad vil arbejde hjemmefra via pc og telefon, vil service på universitetets campusser og bygninger blive kraftigt nedsat.

Der vil dog fortsat være adgang til bygninger svarende til aften- og weekendforhold.

Rengøring og vagtordning gennemføres som vanligt med skærpede runderinger.

Vi opfordrer alle til at passe godt på universitetets faciliteter og desuden følge de anvisninger, der gives fra nationale myndigheder. Vi beklager de gener og den forventelige servicenedgang, som den akutte situation kan medføre.

Eksterne leverandører, der er med til at opretholde den kritiske tekniske drift, herunder igangværende byggearbejder på KU's campusser, skal fortsætte deres leverancer til KU som aftalt.

Ved evt. tvivlsspørgsmål skal leverandøren kontakte deres kontraktansvarlige aftalepart på KU, som fortsat vil stå til rådighed på campus eller hjemmefra.

KU er meget opmærksomme på det pres, erhvervslivet er under i denne situation, og vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at vores leverandører modtager deres betalinger til tiden, også selvom langt de fleste medarbejdere nu arbejder hjemmefra.

I den helt særlige situation vi er i lige nu, kan det desværre ikke garanteres, at der ikke kan opstå situationer, hvor betalingsfristerne overskrides, men vi har stor opmærksomhed på at undgå denne situation i videst muligt omfang.

Generel information

KU er én enhed, både juridisk og økonomisk og dermed også indkøbsmæssigt. Ved Københavns Universitet (KU) forstås alle institutter og afdelinger under:

CVR-nr. 29979812

Bankoplysninger

Danske Bank, Holmens Kanal 2
1092 København K
Reg. nr. 0216, Konto 4069044336
IBAN DK73 0216 4069 0443 36
SWIFT DABADKKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkøbspolitikken indeholder principper og rammer for indkøb på KU. Dette gælder uanset om indkøbet finansieres af universitetets ordinære eller eksterne midler. KU's organisation skal overholde denne politik.

Indkøbspolitikkens område

Alle KU-indkøb er omfattet af indkøbspolitikken, uanset om det drejer sig om varer, forsyninger eller tjenesteydelser samt køb i udlandet.

Indkøbspolitikken omfatter samtlige enheder på KU.

Indkøbspolitikken gælder for aftaler og kontrakter, som KU indgår med eksterne leverandører.

Læs KU's indkøbspolitik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt vil KU's indkøbsvolumen, inden for næsten alle varekategorier, være så stor, at KU er udbudspligtig.

Udbudspligten er også gældende for køb af varer i udlandet.

Det er fortrinsvis Indkøbssektionen, der formidler udbud og aftaleindgåelse, hvorefter bestillerne på de enkelte enheder anvender de indgåede aftaler.

Udbud og annonceringer via EU-supply

Aftaler

KU anvender egne aftaler, SKI-aftaler og FM-aftaler samt udvalgte leverandører under SKI's rammeaftaler.

Få et overblik over KU's aftaler samt deres udløbsdato i denne oversigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 og