Frida Høegh

Frida Høegh

Chefkonsulent med personaleledelse

Campus Service
St. Kannikestræde 18
1169 København K

Telefon: +45 353-30890
Mobil: +45 93565858
E-mail: frida.hoegh@adm.ku.dk

Arbejdsområde
Bygningsøkonomi, budget, økonomiske analyser