Forskning & Informationssikkerhed

Forskning & Informationssikkerhed er en afdeling i Fællesadministrationen. Afdelingen håndterer en bred portefølje af opgaver såsom forskningspolitik og -finansiering, ledelsesbetjening, data håndtering og sikkerhed.

Afdelingen er delt i to kontorer. Kontoret for Forskningsservice og Enhed for Informationssikkerhed

 

 

 

Kontoret for Forskningsservice løser forskerstøtteopgaver på Københavns Universitet i samarbejde med fakulteterne.

Kontorets andre opgaver spænder bl.a. over forskningspolitiske sager, ledelsesbetjening, ph.d.-uddannelse og drift og udvikling af universitetets forskningsregistreringssystem (CURIS).

Desuden sekretariatsbetjener kontoret Københavns Universitets Forsknings og Innovationsråd (KUFIR) samt universitetets administrative netværk inden for forsknings og innovation (KANFI).

Kontorets EU-konsulenter støtter Københavns Universitets forskere i at søge midler fra EU’s rammeprogram, Horizon Europe, samt efterfølgende administration af de EU-projekter, der koordineres af universitetet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationssikkerhed har ansvar for at sætte de overordnede rammer for håndtering og beskyttelse af data på Københavns Universitet.

Det gælder både de mange forskellige typer data, som indsamles og anvendes i forbindelse med forskning på universitetet, og de personfølsomme oplysninger, som håndteres i forbindelse med universitetets administrative arbejde.

Implementering af de relevante politikker og retningslinjer for håndtering og sikring af forskningsdata og personfølsomme oplysninger udføres i tæt samarbejde med andre administrative afdelinger på universitetet.

 

  • PIC: 999991043 (til brug i EU’s rammeprogram for forskning)
  • EuropeAID ID: DK-2009-FOV-2909967043
  • DUNS-nummer: 310861591
  • UEI: JVRYDBYPQYT4
  • CAGE/NCAGE: R0611
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontoret for Forskningsservice
Nørregade 10
1017 København K
Tel: 35326600
Email: forsk@adm.ku.dk

Spørgsmål vedr. EU-administration:
EU-postaward@adm.ku.dk

Spørgsmål vedr. EU-ansøgninger:
EU-preaward@adm.ku.dk

Spørgsmål vedr. internationale bevillinger/ansøgninger:
international@ku.dk

Enhed for Informationssikkerheds
Nørregade 10
1017 København K
Tel: 35326600
Email: forsk@adm.ku.dk

Spørgsmål vedr. personfølsomme oplysninger (GDPR):
Email: dpo@adm.ku.dk 

Medarbejdere

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Allan Bunch Specialkonsulent Billede af Allan Bunch
Anette Vedding Kristoffersen Specialkonsulent Billede af Anette Vedding Kristoffersen
Ann-Sophie Porsmose Christensen Fuldmægtig Billede af Ann-Sophie Porsmose Christensen
Anne Oftebro-Svendsen EU-specialkonsulent Kontraktforhandling, administration og afrapportering inden for EU's rammeprogrammer Billede af Anne Oftebro-Svendsen
Astrid Cermak EU-chefkonsulent Områdekoordinator for pre-award. Rådgivning om og hjælp til ansøgninger til EU's rammeprogrammer Billede af Astrid Cermak
Astrid Elisabeth Hasselbalch Specialkonsulent Kontraktforhandling, administration og afrapportering inden for EU's rammeprogrammer Billede af Astrid Elisabeth Hasselbalch
Daniel Mosbæk Jensen Specialkonsulent Billede af Daniel Mosbæk Jensen
Fabienne Abadie Specialkonsulent Kontraktforhandling, administration og afrapportering inden for EU's rammeprogrammer Billede af Fabienne Abadie
Hayel Celik-Graversen Specialkonsulent Billede af Hayel Celik-Graversen
Hege Søreng Specialkonsulent Billede af Hege Søreng
Karin Norris EU-specialkonsulent Områdekoordinator for post-award. Kontraktforhandling, administration og afrapportering inden for EU's rammeprogrammer Billede af Karin Norris
Kathrine Sondrup Ekstern konsulent Billede af Kathrine Sondrup
Katrine Borg Albertsen Specialkonsulent Billede af Katrine Borg Albertsen
Katrine Düring Davidsen Specialkonsulent Billede af Katrine Düring Davidsen
Kim Brinckmann Vicedirektør Leder af F&I, overordnet F&I strategi på KU, ansvarlig for implementering af større tværgående F&I projekter Billede af Kim Brinckmann
Kirsten Gelting EU-specialkonsulent Rådgivning om og hjælp til ansøgninger til EU's rammeprogrammer Billede af Kirsten Gelting
Kári Pauli Durhuus Specialkonsulent Billede af Kári Pauli Durhuus
Lotta Avesson Specialkonsulent Billede af Lotta Avesson
Louise Engberg Specialkonsulent Billede af Louise Engberg
Mads Tolderlund Databeskyttelsesrådgiver Databeskyttelsesrådgiver Billede af Mads Tolderlund
Magnus Henrik Pulikowska Garling Fuldmægtig Billede af Magnus Henrik Pulikowska Garling
Majbrit Ahm Jungdal Ekstern konsulent Billede af Majbrit Ahm Jungdal
Mette Højlund Lindstrøm Ekstern konsulent Billede af Mette Højlund Lindstrøm
Miriam Koktvedgaard Zeitzen EU-specialkonsulent Projektleder på EU projekt i 4EU+-alliancen Billede af Miriam Koktvedgaard Zeitzen
Nikolaj Helm-Petersen Chefkonsulent Projektledelse og ledelsesbetjening på det forsknings- og innovationsstrategiske område. Billede af Nikolaj Helm-Petersen
Poul Aarup Schjørring Chefkonsulent med personaleledelse Chef for Kontoret for Forskningsservice Billede af Poul Aarup Schjørring
Poul Petersen Chefkonsulent Rådgivning om EU's rammeprogrammer og amerikanske fonde Billede af Poul Petersen
Rasmus Damkjær Christensen Specialkonsulent Ansvar for Hjemmesider, intranetsider, pressekontakt, rådgivning og andre kommunikationsopgaver Billede af Rasmus Damkjær Christensen
Simon Heinsen Specialkonsulent Billede af Simon Heinsen
Sofie Hjorth Bislev Fuldmægtig Billede af Sofie Hjorth Bislev
Solveig Walløe Harpøth Specialkonsulent Billede af Solveig Walløe Harpøth
Stine Andersen Afdelingssekretær Billede af Stine Andersen
Susanne den Boer Beckers Seniorrådgiver Henvendelse vedr. forskerstøtte: funding@sund.ku.dk Billede af Susanne den Boer Beckers
Svend Kragballe Fuldmægtig Find en forsker, CURIS, PURE, bibliometrisk analyse Billede af Svend Kragballe
Thomas Schlichting Informationssikkerhedschef Billede af Thomas Schlichting
Torben Høøck Hansen EU-chefkonsulent Rådgivning om og hjælp til ansøgninger til EU's rammeprogrammer Billede af Torben Høøck Hansen