Astrid Elisabeth Hasselbalch

Astrid Elisabeth Hasselbalch

Fuldmægtig

Forskning og Informationssikkerhed, Forskningsservice
Postboks 2177, Nørregade 10
1017 København K

Telefon: +4535333368
Mobil: +4593509514
E-mail: Astrid.hasselbalch@adm.ku.dk

Arbejdsområde
Kontraktforhandling, administration og afrapportering inden for EU's rammeprogrammer