Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR)

Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR) har ansvaret for at identificere, forfølge og understøtte universitetets strategiske udvikling inden for forskning, innovation, forskeruddannelse og erhvervssamarbejde. Målet er blandt andet at sikre øget ekstern finansiering og tage initiativ til flere samarbejdsrelationer med den private såvel som offentlige sektor. 

Rådet tilskynder til overordnede og tværgående initiativer, som kan supplere fakulteternes egne initiativer.

Rådet koordinerer endvidere det arbejde, der foregår på fakulteterne via fakulteternes repræsentanter samt kommer med forslag til, hvordan den forskerrettede service på KU kan udvikles, herunder den interne kommunikation omkring f.eks. fondansøgninger, kommercialisering mv.

Medlemmer

Navn Titel  Område
David Dreyer Lassen Prorektor for forskning (Formand) -
Lise Arleth Prodekan for forskning SCIENCE
Astrid Kjeldgaard-Pedersen Professor MSO JUR
Erik Bisgaard Madsen Prodekan for myndigheds- og erhvervssamarbejde SCIENCE
Dorthe Gert Simonsen Prodekan for forskning & impact HUM
Hans Bräuner-Osborne Prodekan for forskning SUND
Trine Winterø Prodekan for innovation og samfundsrelationer SUND
Morten Axel Pedersen Forskningsudvalgsformand på SAMF SAMF
Heike Omerzu Prodekan TEO
Kira Stine Hansen Vicedirektør KUB
Kim Brinckmann Vicedirektør F&I

Kontakt KUFIR

Daniel Thomas Mosbæk Jensen
Fuldmægtig
+45 24480434
Email