Samarbejde

Universitetet ønsker at sikre nyttiggørelse af den viden, som udspringer af forskningsmiljøerne. Her på siden finder du information om samspil og dialog med eksterne partnere.

Internationalt

Oversigt over alliancer, uddannelsessamarbejder, institutter og centre samt information om udveksling af studerende.

Erhvervssamarbejde

Samarbejde mellem universitet og erhvervsliv, herunder innovation og iværksætteri samt viden- og teknologioverførsel.

Skole- og gymnasieområdet

Velkommen på foKUs, portalen der viser vej til universitetets mange tilbud til gymnasiet og grundskolen.