Kantinen i Mærsk Tårnet

1. Tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent

Et universitet på højeste internationale niveau kræver stærke videnskabelige miljøer. Hvis KU’s vision om at være blandt verdens bedste universiteter skal indfries, er fokus på rekruttering, fastholdelse og udvikling af talentfulde videnskabelige medarbejdere afgørende.

Den internationale konkurrence om at spotte og tiltrække videnskabeligt talent er stor. Det er ligeledes en helt central opgave at sikre gode rammer for at udvikle og fastholde de videnskabelige talenter, som udspringer af KU’s kandidat- og forskeruddannelser. KU vil i strategiperioden have fokus på international talenttiltrækning samt på udvikling og fastholdelse af de største talenter. Universitetet skal derfor tilbyde et attraktivt, digitalt og globalt orienteret forsknings- og studiemiljø med en akademisk kultur og infrastruktur, der kan rumme internationale talenter og give dem de bedste muligheder for at udvikle og forfølge nye idéer.

1.1. Rekruttering med globalt udsyn

Excellent forskning og uddannelse kræver rum til at afprøve og forfølge idéer og blive inspireret af hinanden i et internationalt og stærkt videnskabeligt miljø. Vi skal derfor have globalt udsyn i vores rekruttering for at tiltrække de allerbedste videnskabelige medarbejdere. Det kræver blandt andet attraktive karrieresystemer og fokus på, at vi skal manifestere os yderligere internationalt som topuniversitet.

VI VIL

  • Udnytte et internationalt genkendeligt og attraktivt rekrutterings- og karrieresystem, herunder tenure track
  • Styrke vores position ved at synliggøre KU’s styrker internationalt

1.2. Bedre rammer for videnskabelige
medarbejderes udvikling

Fastholdelse og udvikling af de bedste kræver gode rammer, der giver mulighed for at udfolde potentiale i et inspirerende arbejdsmiljø, hvor sparring med kolleger og adgang til infrastruktur i verdensklasse er alfa og omega – til gavn for både uddannelse og forskning. Der skal være økonomisk råderum til talentudvikling samt et ledelsesmæssigt fokus på karriereudvikling.

VI VIL

  • Udvikle stærke forskningsmiljøer og en organisation, der understøtter videnskabelige medarbejderes intellektuelle kreativitet og muligheder for at udvikle og afprøve idéer
  • Sikre en stærk sparringskultur og videreudvikle KU’s forskningsevalueringssystem med fokus på selvevaluering og peer review
  • Tydeliggøre interne karriereudviklingsspor og sikre ledelsesmæssigt fokus på talent- og karriereudvikling, blandt andet gennem øget opmærksomhed på mangfoldighed
  • Udvide rammerne for talentudvikling ved at øge hjemtag af eksterne midler