Brug af universitetets faciliteter

Forskningsfaciliteter

Københavns Universitet stiller lokaler, avancerede instrumenter, laboratorier, databaser og testfaciliteter til rådighed for virksomheder og eksterne forskere.

Læs mere om forskningsfaciliteter på Københavns Universitetet

Leje af lokaler

Foreninger, organisationer, institutioner og virksomheder kan på timebasis leje lokaler til et arrangement, for eksempel et seminar eller en konference. Arrangementet skal have en vis tilknytning til Københavns Universitets aktiviteter, og som udgangspunkt må det ikke have kommerciel karakter.

Interesserede skal henvende sig til den relevante lokaleadministration:

 • Lokaler i Indre By (blandt andet Center for Sundhed og Samfund og Universitetsfirkanten ved Frue Plads) samt Søndre Campus.
  Læs mere på Campus Service Søndre City
   
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets lokaler på Nørre Campus (blandt andre Panum- og Teilum-bygningen).
  Læs mere på Campus Service SUND
   
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets lokaler på Nørre Campus (blandt andre H.C. Ørsted Bygningen) og Frederiksberg Campus.
  Skriv en mail til SCIENCE - Lokaleadministration

Fotografering og filmoptagelser

Københavns Universitet har - med dets historiske og bygningsmæssige baggrund - mange eftertragtede locations for fotografering og filmoptagelser.

Fotografering og filmoptagelser kan i et vist omfang finde sted, når det foregår i 'det offentlige rum' i byen og udendørs på campusområderne.

Fotografering og filmoptagelser i bygninger og gårdrum med videre kræver særlig tilladelse. Optagelserne skal have en vis tilknytning til Københavns Universitets aktiviteter, og som udgangspunkt må de ikke have kommerciel karakter.

Kontakt det pågældende steds kommunikationsansvarlige

Biblioteksbygningen i Fiolstræde

Henvendelser vedrørende filmoptagelser og fotoopgaver i Biblioteksbygningen i Fiolstræde skal stiles til biblioteksbygningen@ku.dk.