Whistleblowerordning

KU's whistleblowerordning giver alle der har et arbejdsrelateret forhold til KU, enten som eksempelvis medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører eller frivillige mulighed for anonymt, at indberette mistanke om lovovertrædelser og andre alvorlige forhold på KU.

KUs whistleblowerordning følger Whistleblowerloven, som kræver at alle offentlige arbejdspladser med over 50 medarbejdere skal have en ordning.

Du kan indberette et forhold til KU's whistleblowerordning her.