HR-centre

De tre HR-centre varetager en række HR-driftsopgaver, herunder:

  • Rekruttering- og ansættelsesprocesser, herunder for internationale forskere.
  • Personalejuridiske opgaver.
  • Personaleadministrative opgaver, herunder løn, barsel og refusionssager.
  • Understøttelse af årlige lønforhandlingsrunder.
  • Udsendelse af ledelsesinformation.
  • Betjening af udvalg på fakulteterne.
  • Deltagelse i HR-udviklingsopgaver og arbejdsmiljøopgaver.
FÆLLES HR SUNDHR SCIENCEHR HRSØNDRECITY

HR SØNDRE CITY
HR-centret er placeret på Søndre Campus og ledes af Gitte Korsgaard. HR-centret  betjener Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Teologiske Fakultet samt Fællesadministrationen.

SUND HR
HR-centret er placeret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og ledes af Carsten Carlsen. 

SCIENCE HR
HR-centret er placeret på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og ledes af Marianne Nielsen.

Kontakt
For kontaktinformation, klik på de respektive HR-centre i illustrationen ovenfor.