KU medarbejdere

Fælles HR

Afdelingen er en del af KU’s fælles administration. Fælles HR har det overordnede ansvar for at styrke KU som arbejdsplads og derigennem bidrage til den høje kvalitet i forskning og undervisning. Vi varetager bl.a. rekruttering og talentarbejde, som tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere, etablering af HR-processer og -systemer samt udvikling af organisation, ledere og medarbejdere.

Opgaver og strategiske pejlemærker

Fælles HR arbejder udviklingsorienteret og understøtter universitetets strategi og målopfyldelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektioner og medarbejdere

Fælles HR består af fem sektioner. Derudover er der tre lokale HR-centre, som løser HR-opgaver for institutter og fakulteter. Nedenfor finder du links til Fælles HR's ledergruppe, de fem sektioner samt HR-centrene.