VIDEO: Københavns Universitet ønsker at styrke sin synlighed til gavn for hele samfundet. For at indfri den ambition har universitetet udviklet et oplevelsesprincip, som skal være pejlemærke for alle, der kommunikerer på vegne af universitetet.

KU Kommunikation

Københavns Universitets kommunikationsafdeling, KU Kommunikation, har det overordnede ansvar for den interne og eksterne kommunikation på universitetet - det vil sige den kommunikation, som har det samlede universitet som afsender.

 

KU Kommunikation har ansvar for at igangsætte og støtte den kommunikation, der har det samlede universitet som afsender. Forskningsformidling udføres fortrinsvis af institutter, centre og fakulteter.

Afdelingen rådgiver om udviklingen af kommunikation på hele universitetet og sikrer de digitale rammer på tværs af domæner og platforme. Målet er at skabe en tidssvarende og en sammenhængende oplevelse for brugerne. Afdelingen støtter rektoratet med at tydeliggøre forsknings- og uddannelsespolitiske mærkesager og står for kommunikation i større interne processer mv.

Dertil kommer en række driftsopgaver som for eksempel:

 • Pressen og ekstern kommunikation
  Kontakt til medier, varetagelse af nyhedssite, pressemeddelelser, sociale medier, formidling af forskning på ku.dk mv. samt medieovervågning.
   
 • Intern kommunikation
  Nyhedsformidling og medarbejderguide på intranettet, KUnet.
   
 • Design
  Rådgivning og udvikling, grafiske opgaver, designretningslinjer samt udbygning og vedligeholdelse af designguide.
   
 • Netværksledelse
  For alle kommunikations- og webmedarbejdere på universitetet.
   
 • Events
  Afholdelse af konferencer, årsfest, immatrikulation, Sonningpris mv.
   
 • Alumnerelationer
  Understøttelse af af lokale alumnenetværk på fakulteter, institutter og uddannelser samt udsendelse af nyhedsbreve til de cirka 26.000 registrerede alumner.
    
 • Kommunikationsrådgivning i øvrigt
  Til rektoratet og universitetets øvrige ledelse, afdelingerne i fællesadministrationen samt kommunikationsansvarlige på institutter og fakulteter.
   
 • Udvalgsarbejde
  Sekretariatsbetjening af universitetets to overordnede kommunikationsudvalg: KU's Strategiske Kommunikationsråd, KUSK, og Koordinationsudvalget for Kommunikation, KUKK. Læs mere om kommunikationsudvalgene.

 

 

 

KU kommunikation står i spidsen for en række systemer, der understøtter kommunikationen på tværs af universitetet. Det dækker blandt andet over et af Nordens største intranet, et af Danmarks største websteder og et stort videoarkiv.

Live data

Ekstern web

www.ku.dk

60 mio. sidevisninger og 1,5 mio. besøg per måned. Der er 1.400 subsites. 900 har redaktørrettigheder på domænet.

Intranet KUnet

kunet.ku.dk

Cirka 19 milioner sidevisninger årligt på intranettet KUnet. Et målgruppestyret intranet med over 100 forskellige portaler for medarbejdere og 200 portaler for studerende. Over 2.000 grupperum.

Nyhedsbreve

Fælles system til udsendelse af såvel interne som eksterne nyhedsbreve. Nyhedsbrevene kan målgruppestyres til specifikke grupper af studerende og ansatte - eller sendes til eksterne interessenter. Totalt sendes der nyhedsbreve ud til 143 målgrupper.

Videoportal

video.ku.dk

Indeholder knap 10.000 videoer, der tilsammen er afspillet ca. 7 mio. gange. Portalen bruges både til undervisningsfilm, forskningsformidling, markedsføring osv.

Billedarkiv

image.ku.dk

Indeholder p.t. flere end 45.000 billeder fra alle KU’s fakulteter.

Mobilapp

myUCPH

Indeholder vigtige informationer til de studerende, bl.a. skema og beskeder om studiet. myUCPH blev lanceret til iOS og Android i august 2015 og har ca. 35.000 unikke brugere årligt. Dagligt er der 7000 skemavisninger og 700 læste beskeder.

Alumneplatform

CRM-baseret fælles alumneplatform, til administration af KU's alumner.

Skabelonsystem

Skabelonsystemet til Office-pakken rummer et stort udvalg af skabeloner til alt fra breve over printskilte til minipostere, primært i Word.

Eventplanlægning

Fælles online system til at administrere konferencer, kurser, møder og andre events.
Systemet understøtter online brugerbetaling.

Sprogværktøj
KU Translate
KUlex

KU Translate er et KU-tilpasset maskinoversættelsesmodul, der kan oversætte mellem dansk og engelsk og mellem engelsk og dansk. Ca. 200 daglige besøg.
KUlex er KU's terminologidatabase med over 10.000 termer på dansk og engelsk og over 3.000 månedlige søgninger.

Tilgængeligheds­værktøjer
Tilgængelighed på ku.dk

Værktøjer til at overvåge for og afhjælpe tilgængelighedsfejl på eksternt web og i dokumenter.

Chatbot

Fælles chatbot-system. Bruges primært i forbindelse med forespørgelser fra potentielle studerende.

Piwik Pro

Webanalysesystem til at indsamle og analysere data fra KU's hjemmesider.

For mere information om systemerne kontakt KU Kommunikation på kommunikation@adm.ku.dk.

 

 

 

Portrætter af medlemmer fra alumnenetværket

KU Kommunikation understøtter de lokale alumnenetværk på fakulteter, institutter og uddannelser samt udsender nyhedsbreve til alle de registrerede KU-alumner.

KU’s alumnenetværk
Københavns Universitet vil gerne holde kontakten til sine mange alumner, og siden 2007 har der på universitetet været en indsats for at etablere et samlet alumnenetværk. Pr. 1. juli 2023 er cirka 26.000 alumner fra hele universitetet registreret i KU’s alumnedatabase, og en del af dem kommer hvert år tilbage til deres gamle universitet for at sætte deres faglighed i spil overfor eksempelvis studerende.

En gensidig relation
KU vil gerne fastholde forbindelsen til sine kandidater efter dimissionen.
Alumnerne udgør en stor ressource, blandt andet fordi de har førstehåndsviden om, hvordan fagligheden møder arbejdslivet, og deres erfaringer kan studerende og studier/uddannelser have stor nytte af. Relationen går også den anden vej, idet Københavns Universitet inviterer alumnerne tilbage til faglig opdatering i form af forskningspræsentationer, efter- og videreuddannelser med videre.

Faglige alumnenetværk
Der er faglige lokale alumnenetværk på flere af KU’s uddannelser. Disse netværk har vidt forskellig karakter, men omdrejningspunktet for aktiviteterne i netværkene er at fastholde en tæt relation til det faglige, til uddannelsen og de gamle studiekammerater.
Se KU’s lokale alumnenetværk

alumni.ku.dk
Tilmelding til alumnenetværk

Kontakt
Skriv til alumne@adm.ku.dk
Du kan også kontakte specialkonsulent Lisbeth Ihlemann på lii@adm.ku.dk eller telefon 35 32 39 55

 

 

Pressehenvendelser

Kommunikationsrådgiver
Christian Hedegaard
Tlf. 31 14 87 82
ch@adm.ku.dk

Pressekontakter til forskningsområder

Medarbejdere

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde
Alberte Vedenlov Skelgaard Studerende Billede af Alberte Vedenlov Skelgaard
Alexander Lisager Linnet Studerende Billede af Alexander Lisager Linnet
Anders Nørregaard Iversen Webredaktør Alumneweb og -data, Symplify-support (nyhedsbreve) Billede af Anders Nørregaard Iversen
Christian Hedegaard Kommunikationsrådgiver Sociale medier, eksterne og interne nyheder Billede af Christian Hedegaard
Christine Vibeke Klein-Nielsen Fuldmægtig Fuldmægtig Billede af Christine Vibeke Klein-Nielsen
Frans Wej Petersen Kontorfunktionær Billede af Frans Wej Petersen
Hanne von Wowern Akademisk sprogkonsulent Oversættelser, KUlex Billede af Hanne von Wowern
Henrik Korzen Sektionsleder Sektionsleder for Webteam Billede af Henrik Korzen
Jasper Steen Winkel Vicedirektør Ledelse, presse mv. Billede af Jasper Steen Winkel
Jean Elisabeth Hørdum-Axelsen Kontorfunktionær Billede af Jean Elisabeth Hørdum-Axelsen
Jens Fink-Jensen Kommunikationsrådgiver Nyheder, sociale medier og billedarkiv Billede af Jens Fink-Jensen
Jes Højen Razga Sektionsleder Sektionsleder for Medieteam Billede af Jes Højen Razga
Johannes Nygaard Webredaktør www.ku.dk, webgovernance Billede af Johannes Nygaard
Julie Beyer Sandholm Webmedarbejder Billede af Julie Beyer Sandholm
Kristian Malling Granov Specialkonsulent Billede af Kristian Malling Granov
Lene Düwel Andersen Chefkonsulent Kommunikation om uddannelse Billede af Lene Düwel Andersen
Lisbeth Ihlemann Specialkonsulent Alumnearrangementer, lokale alumneforeninger mv. Billede af Lisbeth Ihlemann
Liv Alfast Strøm Kommunikationsrådgiver Nyheder, video.ku.dk Billede af Liv Alfast Strøm
Lærke Gade Bjerregaard Intranet manager Intranet manager Billede af Lærke Gade Bjerregaard
Maya Bille Specialkonsulent Billede af Maya Bille
Michael Kah Keng Leisner Studerende Billede af Michael Kah Keng Leisner
Nanna Ellegaard Fuldmægtig Frontend-udvikler Billede af Nanna Ellegaard
Nena Sue Thomassen Akademisk sprogkonsulent Oversættelse mv. Billede af Nena Sue Thomassen
Pete Burke Designer Design og grafiske løsninger, billedarkiv Billede af Pete Burke
Peter Kenneth Larsen Webredaktør Websupport, KUnet og Symplify (nyhedsbreve) Billede af Peter Kenneth Larsen
Sarah Kjær Møller Studerende Billede af Sarah Kjær Møller
Signe Lehrmann Projektleder User Experience (UX), Web, app-udvikling Billede af Signe Lehrmann
Signe Lund-Sørensen Designer Design til web og print Billede af Signe Lund-Sørensen
Thomas Petersen Webmedarbejder Billede af Thomas Petersen
Vibeke Mark-Hansen Kontorfunktionær Årsfest, immatrikulation, Sonningpris Billede af Vibeke Mark-Hansen

Find vej til KU Kommunikation (Nørregade 10, København K)

Kort over Campus