Kommunikationsudvalg

Københavns Universitets overordnede tværfakultære kommunikationsråd hedder i daglig tale KUSK - forkortelsen står for KU's Strategiske Kommunikationsråd. Rådet har et koordinerende underudvalg kaldet KUKK. Herunder kan du læse mere om udvalgene.

KUSK - KU's Strategiske Kommunikationsråd

Rådet rådgiver universitetets rektorat og ledelsesteam (bestående af dekaner og rektorat) i kommunikationsstrategiske spørgsmål og skal fremme tværgående aktiviteter med henblik på universitetets kommunikation.

Rådet blev oprettet som opfølgning på en ekstern rapport, der fastslog, at universitetet bør styrke den interne og eksterne kommunikation og arbejde mere målrettet med KU’s nationale og internationale synlighed.

Udvalgets formand er Rektor Henrik C. Wegener. Medlemmerne er vicedirektøren for kommunikation og forskningsformidling samt ét medlem fra hver fakultetsledelse udpeget af dekanerne (typisk prodekan for omverdensrelationer, kommunikation eller lign. eller dekanen).

Rådet afholder møder efter behov - to-tre gange årligt. 

Læs kommissoriet for KUSK.

KUKK - Koordinationsudvalget for Kommunikation

Udvalget er underudvalg til KU's Strategiske Kommunikationsråd og har til opgave løbende at optimere, koordinere og evaluere universitetets kommunikationsindsats herunder blandt andet at udarbejde handleplaner og markedsføring i forbindelse med Åben Hus-kampagner.

Udvalget er nedsat af universitetets ledelsesteam og afholder møder ca. fire gange årligt. KU's vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel er formand for udvalget. Medlemmerne består af fakulteternes kommunikationschefer/kommunikationsansvarlige samt repræsentanter for Uddannelsesservice.

Læs kommissoriet for KUKK.