Ændringer i kursusaktiviteters momspligt

Som følge af en afgørelse fra Skatterådet, vil kurser udbudt af universiteter i DK ikke længere være momspligtige, ej heller hvis disse kurser ikke har været kompetencegivende og uanset deltagerkreds.

Afgørelsen gælder med tilbagevirkende kraft fra og med den 1. januar 2021. Det betyder, at alle kurser afholdt af KU i Danmark ikke skal pålægges moms. Privatpersoner, fonde, mv. som kan dokumentere at der ikke er taget fradrag for momssatsen, kan få refunderet momssatsen på kurser afholdt af KU i Danmark fra og med 1. januar 2021 ved henvendelse til Moms-teamet i Koncern-økonomi på OKO-Moms-Energiafgift@adm.ku.dk.