Koncern-økonomi

Københavns Universitets administrative kerne for budget, regnskab, indkøb og økonomiprojekter.

 

  • rettidig drift af hele økonomiområdet
  • legalitetskontrol, herunder udarbejdelse og vedligehold af regler, procedurer og instrukser på området
  • koordineret økonomistyring, som følger de aftalte årshjulsprocesser
  • fortsat implementering af den budget- og procesmodel, der blev indført i 2019, og som medførte en strategisk fordeling af ressourcer baseret på centrale nøgletal
  • strategiudvikling af området, herunder udvikling af en samlet og sammenhængende økonomistyringsmodel, som med udgangspunkt i Københavns Universitets strategiske målsætninger sikrer struktureret og konsistent planlægning, udførelse og opfølgning på alle ledelsesniveauer samt sammenhængende, rettidig og relevant ledelsesinformation
  • aktivt systemejerskab med løbende fokus på udvikling og understøttelse af økonomisystemerne
  • udvikling, implementering og vedligeholdelse af den bedst mulige indkøbsstrategi og -styring for KU
  • varetagelse af kommunikations-, udvalgs- og dialogfora såvel internt som eksternt
  • løbende kompetenceudvikling inden for ansvarsområderne
  • effektive arbejdsgange

 

Vejledninger om økonomi til eksterne

Sektioner og medarbejdere i Koncern-økonomi

Find vej til Koncern-økonomi

Kort over Campus