Økonomistyringssektionen

Økonomistyringssektionen skal sikre rettidig og relevant styringsinformation til Københavns Universitets (KU's) bestyrelse, direktion, KU's tværgående ledelsesteam (LT), Administrativ ledelse (AL) og Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) i samspil med fakulteterne.

Sektionen er opdelt i to enheder, en KU-økonomistyringsdel, der varetager opgaver på vegne af hele KU, og en FA-økonomiserviceenhed, der servicerer KU’s fællesadministration med økonomistyring (budgetlægning, opfølgning m.m.).

Sektionen ledes af koncernbudgetchefen, der har det overordnede ansvar for sektionens samlede virke. Enhedslederen er med reference til koncernbudgetchefen ansvarlig for den daglige drift af FA-økonomiservice.

 

 

 

 

Medarbejdere i Økonomistyringssektionen

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde Søg i Telefon
Anders Barrett Fuldmægtig KU-økonomistyring: Finanslov, Investeringsbudgetter, Fælles ministeriel kontoplan, Registreringsrammen +4535323929 E-mail
Anette Siemsen Økonomimedarbejder ØKO-servicering, web, Indkøb på aftaler, Årsrapport (layout), Ferie/fraværsregistrering +4535332451 E-mail
Ann-Katrine Vransø West Fuldmægtig KU-økonomistyring: EV-budgettering, full-cost og priskataloger, NIMBUS-ledelsesinformation, Myndighedsbetjening   E-mail
Birgita Østeraas Enhedsleder Enhedsleder for FA-økonomiservice. Overordnet økonomistyring og økonomisk opfølgning for alle FA-afdelingerne, KU's registreringsramme (stamdata) +4535324614 E-mail
Carl Christian Trærup Andersen Chefkonsulent +4535321538 E-mail
Kirstine Kjemtrup Specialkonsulent KU-økonomistyring: Ny budgetmodel: Budgetdialog, processer, hoved- og nøgletal, Strategi 2023-projekter, Finanslov, Deltagerbetaling, controlling S... +4535325384 E-mail
Lise Damsgaard Jørgensen Specialkonsulent KU-økonomistyring: EV-budgettering, full-cost og priskataloger, NIMBUS-ledelsesinformation +4535331448 E-mail
Malene Kjærsgaard Koncernbudgetchef Sektionsleder for Økonomistyringssektionen +4535322391 E-mail
Malthe Christian Lauritsen Forretningspartner FA-økonomistyring: "Økonomistyring og økonomisk opfølgning for FA-afdelingerne: REKSEK, ØKO +4535322007 E-mail
Maria Agerbo Jensen Chefkonsulent KU-økonomistyring: Ny budgetmodel: Budgetdialog, processer, hoved- og nøgletal, Finanslov +4535323934 E-mail
Mette Reimers Forretningskonsulent Forretningsudvikling og procesarbejde +4528752719 E-mail
Niklas Gerde Forretningspartner FA-økonomistyring: Økonomistyring og økonomisk opfølgning for FA-afdelingerne: F&I, I&E, KOM +4535326243 E-mail
Rasmus Møller Chefkonsulent +4535328798 E-mail
Stine Møller Chefkonsulent KU-økonomistyring: Uddannelsesøkonomi, Fælles ministeriel kontoplan, Registreringsrammen, Undervisningsministeriets uddannelser +4535330112 E-mail
Susanne Hovgaard Heunicke Chefkonsulent med personaleledelse Økonomistyringschef +4535322858 E-mail
Svenja Pustolla Forretningspartner FA-økonomistyring: Økonomistyring og økonomisk opfølgning for FA-afdelingen: KU-IT +4535332138 E-mail
Ulrik Ræbild Nørgaard Specialkonsulent KU-økonomistyring: Årsrapport, Ø1- og Ø2-rapportering, Løbende månedsopfølgning +4535332734 E-mail
Volkan Citirikkaya Forretningspartner FA-økonomistyring: Økonomistyring og økonomisk opfølgning for FA-afdelingen: US og FHR, IT puljen (økonomisk opfølgning) +4535323360 E-mail