Økonomistyringssektionen

Økonomistyringssektionen skal sikre rettidig og relevant styringsinformation til Københavns Universitets (KU's) bestyrelse, direktion, KU's tværgående ledelsesteam (LT), Administrativ ledelse (AL) og Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) i samspil med fakulteterne.

Sektionen er opdelt i to enheder, en KU-økonomistyringsdel, der varetager opgaver på vegne af hele KU, og en FA-økonomiserviceenhed, der servicerer KU’s fællesadministration med økonomistyring (budgetlægning, opfølgning m.m.).

Sektionen ledes af koncernbudgetchefen, der har det overordnede ansvar for sektionens samlede virke. Enhedslederen er med reference til koncernbudgetchefen ansvarlig for den daglige drift af FA-økonomiservice.

 

 

 

 

Medarbejdere i Økonomistyringssektionen

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde Søg i Telefon
Andreas Brønnum Fuldmægtig KU-økonomistyring: Fælles ministeriel kontoplan, Registreringsrammen, Forskningsstatistik +4535322959 E-mail
Anette Siemsen Økonomimedarbejder ØKO-servicering, web, Indkøb på aftaler, Årsrapport (layout), Ferie/fraværsregistrering +4535332451 E-mail
Anne Kirstine Krogsgaard Pedersen Fuldmægtig +4535334319 E-mail
Birgita Østeraas Enhedsleder Enhedsleder for FA-økonomiservice. Overordnet økonomistyring og økonomisk opfølgning for alle FA-afdelingerne, KU's registreringsramme (stamdata) +4535324614 E-mail
Johan Rothe Denckert Specialkonsulent KU-økonomistyring: Nyt budgetsystem (SBS), Registreringsrammen +4535331969 E-mail
Kirstine Kjemtrup Specialkonsulent KU-økonomistyring: Ny budgetmodel: Budgetdialog, processer, hoved- og nøgletal, Strategi 2023-projekter, Finanslov, Deltagerbetaling, controlling S... +4535325384 E-mail
Lise Damsgaard Jørgensen Specialkonsulent KU-økonomistyring: Ny budgetmodel: Ev-budgettering, full-cost og priskataloger, Løbende månedsopfølgning +4535331448 E-mail
Malene Kjærsgaard Koncernbudgetchef Sektionsleder for Økonomistyringssektionen +4535322391 E-mail
Maria Agerbo Jensen Chefkonsulent KU-økonomistyring: Ny budgetmodel: Budgetdialog, processer, hoved- og nøgletal, Finanslov, TB +4535323934 E-mail
Mathilde Elmegaard Brandhøj Forretningspartner FA-økonomistyring: Økonomistyring og økonomisk opfølgning for FA-afdelingen: FHR, viderefakturering for KU IT (PC mm internt salg), konsulent ift. ... +4535331186 E-mail
Peter Røpke Forretningspartner FA-økonomistyring: Økonomistyring og økonomisk opfølgning for FA-afdelingen: KU-IT   E-mail
Stine Møller Specialkonsulent KU-økonomistyring: Uddannelsesøkonomi, Fælles ministeriel kontoplan, Registreringsrammen, Undervisningsministeriets uddannelser, Myndighedsbetjening +4535330112 E-mail
Ulrik Ræbild Nørgaard Fuldmægtig KU-økonomistyring: Årsrapport, Ø1- og Ø2-rapportering, Løbende månedsopfølgning +4535332734 E-mail
Volkan Citirikkaya Forretningspartner FA-økonomistyring: Økonomistyring og økonomisk opfølgning for FA-afdelingen: US og faktureringsopgaver for KU-IT (telefoni og print) +4535323360 E-mail