Uddannelsesstrategi & Analyse

Uddannelsesstrategi & Analyse har en række ansvarsområder i afdelingen Uddannelser & Studerende.

Vi står for større uddannelsesstrategiske opgaver og projekter på universitetet i tæt samarbejde med fakulteterne, andre sektioner i Uddannelser & Studerende og andre afdelinger i Fællesadministrationen.

Vi varetager også ledelsesbetjening af vicedirektøren for uddannelse og KU’s ledelse samt interne stabsfunktioner i Uddannelser & Studerende.

I Uddannelsesstrategi & Analyse sekretariatsbetjener vi flere af universitetets råd og udvalg på uddannelsesområdet, fx Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) og Det Studieadministrative Koordineringsudvalg (SAK).

Derudover varetager vi en række juridiske opgaver på uddannelsesområdet, herunder rektors behandling af klager fra studerende.

Vores hovedopgaver er:

  • Institutionsakkreditering
  • Dimittendundersøgelser
  • Dataanalyse
  • Indberetning af uddannelsesdata til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Relevante links

Ansatte

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde Søg i Telefon
Anders Hartvig Hartzen Dataanalytiker Learning analytics, dataetik, datavisualisering, data mining, samt analyse og formidling af uddannelsesdata +4593563738 E-mail
Anne Marie Dyrberg Fuldmægtig +4535324142 E-mail
Carsten Glerup Faglig koordinator Faglig koordinator for data- og analyseteamet med ansvar for indberetning, ledelsesinformation og analyse af uddannelsesdata +4535323957 E-mail
Charlotte Baarts Analytiker +4535323298 E-mail
Connie Nielsen Fuldmægtig Dimensionering af uddannelser. Dimittendundersøgelser (spørgeskemaer og kontakt til Rambøll). Erhvervskoordinator +4535337853 E-mail
Freja Holm Kristiansen Fuldmægtig   E-mail
Gitte Duemose Chefkonsulent Koordinering af strategiimplementering +4535323964 E-mail
Helle Birch Schmidt Chefkonsulent Klager fra studerende over studiemæssige forhold. Regelfortolkning i forbindelse med prisopgaver. Ad hoc uddannelsesjuridiske opgaver. +4535322901 E-mail
Jette Fryd Sandstrøm Kontorfunktionær Sekretær for vicedirektør. Overordnet elevansvarlig. +4535336219 E-mail
Kathrine Faust Larsen Fuldmægtig +4535334607 E-mail
Laura Wulff Thomassen Specialkonsulent KUs kvalitetssikringssystem, institutionsakkreditering, uddannelsesstrategiske projekter - forskningsintegration og praksisintegration +4535334301 E-mail
Lotte Lynggaard-Johansen Erhvervskonsulent +4535326407 E-mail
Louise Bysøe Specialkonsulent +4535336905 E-mail
Marianne Kristensen Specialkonsulent +4535323527 E-mail
May-Britt Brændstrup Chefkonsulent +4535323569 E-mail
Peter Bøcher Chefkonsulent med personaleledelse Leder af sektionen. +4535322881 E-mail
Preben Liljendahl Chefkonsulent Valg, legater, intern service, indkøb, personaleforhold. +4535322809 E-mail
Sidsel Sauer Larsen Fuldmægtig +4535323825 E-mail
Signe Hove Jacobsen Fuldmægtig +4535333919 E-mail
Signe Nielsen Specialkonsulent Sekretær for SAK. Ledelsesbetjening. Understøttelse af uddannelsesrelaterede grupper i League of European Research Universities (LERU). Projektlede... +4535324066 E-mail
Staffan Johansen Fuldmægtig Aktivitetsindberetninger, studiedata, nøgletal, prognoser, datawarehouse og statistik +4535324077 E-mail
Søren Vernegren Kirk Fuldmægtig KUs kvalitetssikringssystem, institutionsakkreditering, prorektors besøg på studienævn +4535331242 E-mail
Tine Klovborg Schou Fuldmægtig   E-mail