Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd

Uddannelser & Studerende sekretariatsbetjener Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd, der oftest omtales under forkortelsen KUUR.

KUUR rådgiver Rektorat og Ledelsesteam i uddannelsesstrategiske spørgsmål af tværgående karakter. KUUR's arbejde har udgangspunkt i de målsætninger, der er formuleret i  Den strategiske rammekontrakt og i Københavns Universitets Strategi.

KUUR er endvidere forum for udveksling af best practices på tværs af universitetets fakulteter og bidrager aktivt til udvikling af København Universitets strategi for uddannelse.

KUUR’s virkefelt omfatter det strategiske udviklingsarbejde i forhold til bachelor- og kandidatuddannelserne, master- og diplomuddannelserne samt øvrige uddannelsesaktiviteter. Rådets kommissorium fastlægger de nærmere rammer for rådets virksomhed.

Medlemmer

 • Kristian Cedervall Lauta, prorektor for uddannelse (forpersonskab)
 • Rie Snekkerup, vicedirektør for uddannelse (forpersonskab)
 • Jørgen Kurtzhals, prodekan for uddannelse, SUND 
 • Andreas de Neergaard, prodekan for uddannelse, SCIENCE
 • Liselotte Madsen, prodekan for uddannelse, JUR
 • Marlene Ringgaard Lorensen, prodekan for uddannelse, TEO
 • Eva Silberschmidt Viala, prodekan for uddannelse, HUM (forpersonskab)
 • Sara Hagemann, prodekan for uddannelse, SAMF
 • Bonnie Frisendahl, afdelingsleder, KUB
 • Benedikte Hartvigsen, studerende, SUND (forperson)
 • Anton Stubbe Teglbjerg, studerende, SAMF 
 • Julia Tang, studerende, SCIENCE
 • Carla Jo Brückner, studerende, HUM
 • Freja Amalie Nørby, studerende, SCIENCE (suppleant)

Sekretariat

KUUR sekretariatsbetjenes af Uddannelser & Studerende v/ Tine Klovborg Schou.

Uddannelser & Studerende skal bl.a. sikre, at KUUR har tilstrækkelig analysekraft og strategisk sparring på en række af de udfordringer inden for uddannelserne, som universitetet står over for i fremtiden.