Hovedsamarbejdsudvalget (HSU)

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) skal medvirke til sikring af udviklingen af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Dette sker bl.a. ved hjælp af gensidig information, drøftelse og fastsættelse af retningslinier for arbejds- og personaleforhold, rationaliserings- og omstillingsprojekter, ny teknologi, efteruddannelsesaktiviteter samt arbejdspladsens økonomiske situation.

HSU behandler spørgsmål, der er fælles for hele universitetet, idet der også er oprettet samarbejdsudvalg på fakultets- og institutniveau.

Forretningsordenen for Hovedsamarbejdsudvalget ved Københavns Universitet.

HSU består af 24 medlemmer. Rektor er født formand, og rektor udpeger 9 ledelsesrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanternes 14 pladser fordeles efter aftale mellem de forhandlingsberettigede organisationers tillidsrepræsentanter.

Ledelsessiden

Medarbejdersiden

Rektor Henrik Wegener

(formand)

Ingrid Kryhlmand

HK Kontor (næstformand)

Nadja Månsson

HK Kontor, suppleant

Prodekan Bente Stallknech

Ole Bested

Dansk Metal

Tom Sejr

Dansk Metal, suppleant

Universitetsdirektør Jesper Olesen

Joan Lykkeaa 

HK Dansk Laborant-Forening

Dorte Brix

HK Dansk Laborant-Forening, suppleant

Dekan John Renner Hansen

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Tina Wandall

Danske Bioanalytikere

Michael Holm

PROSA, suppleant

Dekan Kirsten Busch Nielsen

Det Teologiske Fakultet

Gert Schønberg

FTF

Prodekan Mogens Müller

suppleant

Dekan Troels Østergaard Sørensen

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kristian Bjergbakke

DJØF AC-TAP

Dekan Jacob Graff Nielsen

Det Juridiske Fakultet

Signe Møller Johansen

DM AC TAP

Hanne Kraak

DJØF AC-TAP, suppleant

Dekan Ulla Wewer

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Peter Birkelund

Dansk Magisterforening

 

Alexander Safet Memedi

DM-AC-TAP, suppleant

Hans Elbeshausen

Dansk Magisterforening, suppleant

Dekan Jesper Kallestrup

Det Humanistiske Fakultet

Anders Milhøj

DJØF

Prodekan Jens Erik Mogensen

suppleant

Helle Vogt

DJØF, suppleant

Vicedirektør Thmas Molin 

Fællesadministrationen

Allan Randrup Thomsen

Foreningen af Speciallæger

Anders Hay-Schmidt

Dansk Magisterforening, suppleant

Thomas Vils Pedersen

Dansk Magisterforening

Bjarne Bøgeskov Andresen

Dansk Magisterforening, suppleant

Carsten Eckhart Thomsen

IDA

Frank Nielsen

Serviceforbundet, suppleant

Holger Grohganz

Pharmadanmark

Jakob Willesen

Den Danske Dyrlægeforening (DDD), suppleant

Per Moestrup Jensen

JA

Bruno Bilde Jørgensen

JA, suppleant