Strategisk rammekontrakt 2018-2021

Den strategiske rammekontrakt er en aftale mellem uddannelses- og forskningsministeren og KU. Den blev indgået i juni 2018 og danner grundlag for dialogen mellem ministeriet og universitetet fra 2018 til 2021.

Se Strategisk rammekontrakt 2018-2021

I rammekontrakten er fastsat otte strategiske mål:

  1. KU's forskningsmiljøer skal være internationalt førende gennem tiltrækning, fastholdelse og udvikling af talent
  2. KU vil bedrive forskning på højeste internationale niveau
  3. Koblingen mellem forskning og uddannelse på KU skal videreudvikles
  4. KU's studerende skal have et højt og digitalt opdateret læringsudbytte
  5. KU's dimittender er arbejdsmarkedsparate og kendetegnes ved at have relevante kompetencer
  6. KU's aktiviteter bidrager til vækst og udvikling i Danmark
  7. KU's virke skal komme samfundet til gode gennem øget åbenhed og forstærkede relationer til omverden
  8. KU er et samlet og fokuseret universitet med en administration, der effektivt understøtter universitetets kerneopgaver, forskning og uddannelse

Rammekontrakten ligger tæt op ad KU's strategi.