Strategisk rammekontrakt

Den strategiske rammekontrakt er en aftale mellem uddannelses- og forskningsministeren og Københavns Universitet.

Se Strategisk rammekontrakt 2022-2025

I rammekontrakten er fastsat seks strategiske mål:

  Københavns Universitet vil i kontraktperioden 2022-2025 arbejde med følgende strategiske mål for universitetets kerneopgaver:

  1. KU’s kandidater har fremtidsorienterede kompetencer inden for komplekse samfundsudfordringer, digitalisering i deres faglighed, og tværvidenskabeligt arbejde
  2. KU’s uddannelser har høj kvalitet, god studietrivsel og tydelig kobling mellem forskning og uddannelse
  3. KU’s forskningsmiljøer skal være internationalt førende og gennem dyb faglig indsigt bidrage til at løse komplekse problemstillinger i samfundet
  4. KU vil styrke det ledelsesmæssige fokus på rekruttering samt talent‐ og karriereudvikling, så alle medarbejdere kan udfolde deres potentiale
  5. KU leverer et forskningsbaseret og attraktivt efter- og videreuddannelsestilbud og samarbejder med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner om uddannelse
  6. KU skal styrke universitetets innovationskapacitet og skabe et attraktivt samlingspunkt for studerende, undervisere, forskere og eksterne partnere.