Mangfoldighed og ligestilling

Københavns Universitet har et internationalt arbejds- og studiemiljø forankret i værdier som demokrati, åbenhed og ligestilling. Universitetet er en rummelig arbejdsplads, der ønsker at tiltrække de dygtigste studerende og medarbejdere, uanset deres personlige baggrund. Universitetet lægger vægt på at skabe en tolerant kultur, hvor alle bliver behandlet lige, og hvor forskellighed er en styrke, ikke en udfordring.

Med afsæt i  universitetets overordnede strategi, Talent og Samarbejde - Strategi 2023, sætter universitetet fokus på ligestilling og mangfoldighed.  

Strategien fokuserer på at sikre, at Københavns Universitet fortsat kan tiltrække, udvikle og fastholde videnskabelige talenter. Den internationale konkurrence om at spotte og tiltrække videnskabeligt talent er stor. Stærke faglige miljøer, hvor alle talenter kan komme i spil, er udgangspunktet for, at Københavns Universitet kan fastholde og udvikle positionen som et af Europas førende universiteter. Universitetet ønsker derfor at danne ramme om et mangfoldigt og inkluderende arbejds- og studiemiljø, hvor kritisk tænkning og diversitet går hånd i hånd.