Mangfoldighed og ligestilling

En mand og en kvinde sidder og taler sammen i et laboratorie

Københavns Universitet har et internationalt arbejds- og studiemiljø forankret i værdier som demokrati, åbenhed og ligestilling. Universitetet ønsker at tiltrække de dygtigste studerende og medarbejdere - uanset personlig baggrund. Universitetet lægger vægt på at skabe en kultur, hvor alle bliver behandlet lige, og hvor forskellighed er en styrke.

Henrik C WegenerDet er essentielt, at vi arbejder aktivt og målrettet med at udvikle universitetet som en mangfoldig arbejdsplads og et inkluderende studiested. Ligestilling og mangfoldighed drejer sig om talentudvikling, retfærdighed og at tage et ansvar for, at der er lige muligheder for alle.

Henrik C. Wegener, rektor