Mangfoldighed

Mangfoldighed og ligestilling

Københavns Universitet er en rummelig og anerkendende arbejdsplads, der ønsker at tiltrække de dygtigste studerende og medarbejdere, uanset deres personlige baggrund. Universitetet lægger derfor vægt på at skabe en kultur, hvor alle behandles lige, hvor tolerance og åbenhed er helt naturlig, og hvor forskellighed er en styrke, ikke en udfordring.

KU værdsætter forskelle og garanterer inden for rammerne af ansættelsesforholdet ligebehandling af alle medarbejdere. Universitetet arbejder målbevidst hen imod kønnenes faktiske ligestilling.

Punkt 6 i Grundprincipper for personalepolitik

Aktuel handlingsplan

'Handlingsplan for Karriere, Køn og Kvalitet - lige muligheder i forskning og ledelse' tager udgangspunkt i KU’s Grundprincipper for personalepolitik pkt. 6 om Mangfoldighed og ligestilling.

Med handlingsplanen har KU’s bestyrelse vedtaget en klar politik for indsatserne for kønsmæssig balance i forskning, uddannelse og ledelse på KU med rammer for KU’s målsætninger.

Du kan finde aktuel status på handlingsplanen i Årsrapport 2016 - Karriere, Køn og Kvalitet (pdf)

Netværk og international involvering

Københavns Universitet deltager aktivt i internationalt arbejde for at fremme ligestilling og diversitet i universitetsverdenen.

Gender Diversity Roundtable

Rektor Henrik C. Wegner er medlem af gruppen Gender Diversity Roundtable, der arrangeret af UN Women Nordic Office og The Boston Consulting Group (BCG). Gruppen består af 15 ledere fra både det private og det offentlige.

Gender Diversity Roundtable

IARU-arbejdsgruppe

Universitetet deltager i arbejdsgruppen 'Women and Men in Globalizing Universities' under universitetsalliancen IARU.

Women and Men in Globalizing Universities

LERU-arbejdsgruppe

Prodekan på Det Humanistiske Fakultet Julie Sommerlund deltager i arbejdsgruppen 'The Gender Thematic Group' om køn og diversitet under universitetsalliancen LERU.

The Gender Thematic Group