Internationalt samarbejde

Københavns Universitet vil udbygge sin position som et internationalt orienteret universitet ved at sikre forskere, studerende og eksterne samarbejdspartnere de bedste muligheder for samarbejde og udveksling. Her på siden finder du information om universitetets internationale aktiviteter og indsatsområder.

Studentermobilitet, udveksling og praktik

Københavns Universitet modtager mere end 1.200 internationale udvekslingsstuderende årligt og sender ca. 900 KU studerende på udveksling til vore internationale partner universiteter.

Internationalt erhvervssamarbejde

Læs mere om internationalt samarbejde mellem universitet og erhvervsliv, f.eks. innovation og iværksætteri, forskningssamarbejder, faciliteter og brug af studerende til projekter og praktikophold.

Rekruttering af internationale medarbejdere

For at udbygge universitetets position som ét af Europas førende universiteter arbejder KU målrettet med at rekruttere talentfulde forskere og medarbejdere med international anerkendelse.

Alumni-aktiviteter

Universitetets alumneforening arrangerer en lang række karriereaktiviteter, der også har international fokus, bl.a. mentorprogram, karrierebørser og virksomhedsdage.

Alliancer og netværk

Københavns Universitet bruger netværk og alliancer til at skaffe nye samarbejdspartnere, gennemføre benchmarking, videndele på forskellige områder og til lobbyvirksomhed for uddannelses- og forskningspolitik.

Internationale rankings

Hvert år offentliggøres internationale undersøgelser af universiteter verden over. Københavns Universitet placerer sig blandt de 50 bedste universiteter på flere af de mest anderkendte ranglister.