Et grønt og bæredygtigt universitet

Universiteterne har en særlig position og et ansvar for at spille en hovedrolle i at forme en mere bæredygtig fremtid. Københavns Universitet har derfor fokus på forskning og uddannelse, der bidrager til løsninger på bæredygtighed og globale udfordringer, som er udtrykt i FN’s verdensmål. Dette er også prioriteret i KU’s overordnede strategi, Strategi 2023, der sætter fokus på samarbejde og samfundsengagement både nationalt og globalt for at løse de store samfundsmæssige udfordringer, herunder de miljø- og klimamæssige.

En grøn campus

Bæredygtighedsstrategien Grøn Campus 2020 sætter ambitiøse mål for KU og er retningsgivende for arbejdet med blandt andet at reducere energiforbrug, CO2-emissioner og affaldsmængder samt at øge genanvendelsesgraden og muligheden for en bæredygtighed hverdag for medarbejdere og studerende.

Universitetet har allerede nået markante resultater på klima- og energiindsatsen. Siden 2006 er universitetets CO2-udledning reduceret med 62 procent pr. ansat/studerende, mens energiforbruget er nedbragt med 33 procent. Universitetet arbejder målrettet på yderligere at nedbringe forbruget og nå målene i Grøn Campus 2020-strategien.

Læs mere på Grøn Campus-hjemmesiden

Forskning og uddannelse i bæredygtighed

For at fremme forsknings- og uddannelsesmæssige initiativer på universitetet, der adresserer en bæredygtig udvikling af samfundet, har KU etableret Sustainability Science Centre. Centret faciliterer tværgående samarbejde, har kontakt til erhvervslivet og hjælper de studerende med at finde relevante studier og projekter inden for bæredygtighed. Centret afholder desuden flere gange om året Sustainability Lectures, hvor oplægsholdere fra hele verden præsenterer deres forskning og arbejde inden for aktuelle bæredygtighedsområder.

Læs mere på Sustainability Science-hjemmesiden

  

Mærsk Tårnet – laboratoriebyggeri i verdensklasse med fokus på bæredygtighed.
Mærsk Tårnet – laboratoriebyggeri i verdensklasse med fokus på bæredygtighed.
Foto: C.F. Møller/Adam Mørk