Et grønt og bæredygtigt universitet

Forskning og uddannelse i bæredygtighed

Universiteterne har en særlig position og et ansvar for at spille en hovedrolle i at forme en mere bæredygtig fremtid. Københavns Universitet har derfor fokus på forskning og uddannelse, der bidrager til løsninger på bæredygtighed og globale udfordringer, som er udtrykt i FN’s verdensmål. Universitetets overordnede strategi, Strategi 2023, sætter fokus på samarbejde og samfundsengagement både nationalt og globalt for at løse de store samfundsmæssige udfordringer, ikke mindst de miljø- og klimamæssige.

For at styrke initiativer inden for forskning  og uddannelse på universitetet, der fremmer en bæredygtig udvikling af samfundet, har Københavns Universitet etableret Sustainability Science Centre. Centret understøtter tværgående samarbejde, har kontakt til erhvervslivet og hjælper de studerende med at finde relevante studier og projekter inden for bæredygtighed. Desuden afholder centret flere gange om året Sustainability Lectures, hvor oplægsholdere fra hele verden præsenterer deres forskning og arbejde inden for aktuelle bæredygtighedsområder.

Læs mere på Sustainability Science-hjemmesiden

En grøn campus

Bæredygtighedsstrategien Grøn Campus 2020 sætter ambitiøse mål for reduktion af Københavns Universitets eget energiforbrug, dets CO2-emissioner og affaldsmængder. Desuden sætter den fokus på øget genanvendelse og en mere bæredygtig hverdag for medarbejdere og studerende.

Universitetet har allerede nået markante resultater på klima- og energiindsatsen. Siden 2006 er universitetets CO2-udledning reduceret med 70 procent pr. ansat/studerende, mens energiforbruget er nedbragt med 34 procent. Universitetet arbejder målrettet på yderligere at nedbringe forbruget og nå målene i Grøn Campus 2020-strategien.

Se udviklingen i universitetets CO2-udledning

Læs mere på Grøn Campus-hjemmesiden