Kvindelige professorer

Liste over kvindelige professorer ansat ved Københavns Universitet i tidsrummet 1946-2014.

I 1921 blev det fastslået ved lov, at kvinder kunne ansættes i alle offentlige stillinger (bortset fra stillinger i militæret og gejstlige stillinger). Danmarks første kvindelige professor blev ansat ved Københavns Universitet i 1946. Siden da har følgende været udnævnt (udefra kommende gæsteprofessorer er ikke medtaget):

1946-66 Astrid Friis* Historie
1958-89 Bodil Jerslev* Organisk Kemi
1963-94 Lise Østergaard* Klinisk Psykologi
1966-86 Tove Birkelund* Geologi
1966-81 Eli Fischer-Jørgensen* Fonetik
1967-78 Else Kai Sass* Kunsthistorie
1968-87 Agnete Munch-Petersen* Kemi
1969-93 Ebba Lund* Veterinær virologi
1971-96 Inger Ejskjær* Dansk dialektologi
1972-06 Jonna Louis-Jensen* Islandsk
1973-99 Ellen Andersen* Økonomi
1974-01 Kela Kvam* Teatervidenskab
1977-04 Birgit Grodal* Økonomi
1980-07 Ulla Bondeson Kriminologi
1991-10 Marianne Schroll* Medicin (klinisk)
1993-09 Gudrun Boysen* Medicin (klinisk)
1987 Elisabeth Bock Cellulær biologi
1990 Kirsten Hastrup* Antropologi
1990-1993 Ebba Lund*  Veterinær Sygdomsbiologi
1990 Eva Smith* Retsvidenskab
1990 Gunhild Lange Skovgaard Medicin
1990-02 Brittmarie Sandström Sygdomsforebyggende ernæring
1992 Ebba Holme Hansen  Samfundsfarmaci
1993 Kirsten Ketscher Retsvidenskab
1994 Margareta Bertilsson Sociologi
1994 Gerd Grubb* Matematik
1994-07 Annette Flagstad Mindre Husdyrs Sygdomme
1996-99 Hanne Hollnagel Medicin
1996 Linda Nielsen Retsvidenskab
1996 Merete Blixenkrone-Møller  Veterinær virologi 
1996-2003 Brittmarie Sandstrøm  Human Ernæring
1997 Katarina Juselius Økonomi
1997 Lene Schøsler Fransk
1997 Merete Fredholm Husdyrsgenitik
1997 Sine Larsen Kemi
1997-2005 Magni Martens  Fødevarevidenskab 
1998 Susan R. Whyte Antropologi
1998 Elsebeth Lynge Medicin
1998 Anette Reenberg Geografi
1999-06 Inga Floto* Historie
2000-09 Birgitte Nauntofte Odontologi
2000-06 Ulla M. Wewer Medicin. Fra 2006 dekan
2000-05 Gretty Mirdal Psykologi (forsk.)
2000-02 Tove Aarkrog Medicin (klinisk)
2000-08 Henriette Giese Plantegenitik 
2001-04 Kirsti Malterud Medicin
2001 Gertrud Pfister Idræt
2001 Kerstin Eksell Semitisk filologi
2001-06 Hanne Petersen Retsvidenskab
2001 Dorthe Dahl-Jensen Geofysik
2001 Bente Klarlund Petersen Medicin (klinisk)
2001 Gunhild Waldemar Medicin (klinisk)
2001 Lisbeth Tranebjærg Medicin (klinisk)
2001-06 Lis Eriksen Intern Medicin
2001-08 Henriette Giese Jordbrug og Økologi 
2001-06 Margrethe Serek  Jordbrug og Økologi
2002  Inger Kjær* Odontologi
2002-03 Helle Tenger Anker Retskundskab
2002 Mette Rasmussen  Klinisk farmaci (MSO)
2002 Live Hov Teatervidenskab
2002-05 Margaretha Järvinen Sociologi
2002 Mariane Hedegaard Psykologi
2003 Birthe Høgh Medicin (klinisk)
2003 Berthe Marie Willumsen Molekylærbiologi (MSO)
2003-08 Susanne Knöchel  Fødevaresikkerhed 
2003 Ylva Ardö  Fødevarevidenskab 
2004 Hanne Ruus Nordisk filologi
2004 Margit Warburg Religionssociologi (forskningsrådsprof.)
2004 Lene Koch* Socialmedicin (forskningsrådsprof.)
2004 Vibe Garf Ulfbeck Retsvidenskab
2004 Karen Fog Olwig Antropologi
2004 Hanne Foss Hansen Statskundskab
2004 Elisabeth Methner Ralfkiær Medicin (klinisk)
2004 Anne-Helene Tauson  Klinisk husdyrernæring 
2004 Gitte Moos Knudsen Medicin (klinisk)
2004 Ann Tabor Medicin (klinisk)
2004 Susanne Holck Medicin (klinisk)
2004 Vibeke Vindeløv Retsvidenskab
2004 Pia Haubro Andersen Fischer  Produktionsdyr og Heste
2004 Hanne Ingmar  Veterinær Sygdomsbiologi
2005 Catharina Raudvere Religionsvidenskab
2005 Ylva Ardö  Mejeriteknologi 
2005 Ivana Novak Fysiologi
2005 Gitte Petersen Botanik (MSO)
2005 Marja-Leena Mäkelä Medicin
2005 Malene Hauxner Landskabsarkitekt
2005 Susanne Krüger Kjær Medicin (klinisk)
2005 Karen Borgnakke Pædagogik
2005 Terry L. Jernigan Medicin (klinisk)
2005-08 Ingrid Brück Bøgh Reproduktion
2006 Lis Adamsen Medicin
2006 Lisbeth E. Knudsen Eksperimentel toksikologi med henblik på modelsystemer
2006 Birte Yding Glenthøj Medicin (klinisk)
2006 Bente Kiens Idræt
2006 Else Trangbæk* Idræt (Emeritus)
2007 Lotte Holm  Human Ernæring 
2007 Gertrud Jørgensen Byplanlægning
2007 Annemarie Thuri Kristensen  Mindre Husdyrs Sygdomme
2007 Susan Stipp Nanogeovidenskab
2008 Jette Sandholm Kastrup  Structure-based Drug Design
2008 Liselotte Højgaard Medicin og teknik 
2008 Merethe Nordentoft Psykiatri med særlig fokus på socialpsykiatri psykiatrisk epidemiologi
2008 Signild Vallgårda  Health Policy Analysis
2008 Kirsten Avlund Gerontologi (MSO)
2008 Mette Rosenkilde Farmakologi 
2008 Merete Osler Klinisk databaser, forskningscenter for Forebyggelse 
2008 Marianne Juhler Eksperimentel Neurokirurgi 
2008 Lisbeth Nilas Gynækologi med særligt fokus på klinisk endokrinologi 
2008 Birte Glenthøj Neuropsykiatri
2008 Hanne Frøkiær Analytisk biokemi
2008 Annemarie Thuri Kristensen  Klinisk ontologi hos mindre husdyr 
2008 Lene Jespersen  Fødevareproduktion i ulande 
2008  Anne Jerslev  Film og Medievidenskab 
2008 Anne Løkke  Amerikanske studier 
2008 Merete Bilde  Atmosfæriske Aerosolers Kemi 
2008 Nanna Noe-Nygaard Palaeobiology with emphasis on Danish Quaternary terrestrial faunas and archaezoology
2008 Katherine Richardson  Biologisk Oceanografi
2009 Kirsten Busch Nielsen Dogmatik 
2009 Caroline Heide-Jørgensen  Konkurrence- og markedsføringsret 
2009 Elisabeth Engberg-Pedersen  Anvendt lingvistik 
2009 Bente Rosenbeck*  Kønsstudier 
2009 Marie-Louise Nosch  Bronzealderen
2009 Helle Sønderby Waagepetersen  Cellulær neurofarmakologi
2009 Ellen Marie Braae Landskabsarkitekt
2009 Barbara Ann Halkjær  Plantebiologi og Bioteknologi 
2009 Inge Marie Svane Onkolog - klinisk 
2009 Julia S. Johansen Radioterapi - klinisk 
2009 Lena Specht Onkologi - klinisk 
2009 Eva Prescott Kardiologi - klinisk 5 år 
2009 Anne Tybjærg Hansen Kardiologi - klinisk 5 år 
2009 Lone Skov Dermatologi - klinisk 5 år 
2009 Lene Juel Rasmussen Biomedicin
2009-2010 Milena Penkowa Biomedicin - 1 år 
2009 Olga Sosnovtseva Biomedicin
2009 Ulla Neergaard  EU-markedsret 
2009 Hanne Petersen Retskultur
2009 Heike Omerzu Nyt testamente (MSO) 
2009 Mette Birkedal Bruun  Kirkehistorie (MSO) 
2009 Amanda Hammar Afrikastudier (MSO) 
2009 Else Hoffmann  Cell physiology/biology (Emeritus) 
2009 Ylva Hellsten Cardiovascular regulation (MSO)
2009 Kirsten Christoffersen  Freshwater Ecology (MSO)
2009 Maria Vang Johansen Parasitic, Zoonotic infections in developing countries
2009 Marlene Wind Statskundskab - Samspillet mellem ret og politik i EU
2009 Lene Hansen Statskundskab
2009 Birgitte Sloth  Økonomi - fra 2009 Prodekan
2009 Beth Juncker Sørensen Kultur -teori, -politik, -formidling (MSO)
2010  Bolette Sandford Pedersen Sprogteknologi 
2010  Anne-Marie Axø Gerdes  Medicin (klinisk)
2010 Elisabeth Reinhardt Mathiesen  Medicin (klinisk)
2010  Ulla Friis Feldt-Rasmussen  Medicin (klinisk)
2010  Dorte Lisbet Nielsen   Onkologi (klinisk)
2010  Anne-Marie Andersen  Folkesundhedsvidenskab 
2010  Helle Krunke  Forfatningsret
2010  Claudia Welz  Systematik (MSO) 
2010  Nathalie Anne-Marie Thierry Wahl  Matematiske Fag (MSO) 
2010  Birgitte Jyding Vennervald  Infection Biology of Parasites
2010  Mette Berendt  Veterinary Clinical Neurology
2010  Charlotte Reinhardt Bjørnvad Companion Animal Internal Medicine
2010  Anne Birgitte Raben Forebyggelse og behandling af overvægt 
2010  Bente Gammelgaard Farmakologi
2010  Lona Louring Christrup Farmaci
2010  Mette Ejrnæs Økonomi (MSO)
2011 Lisbeth Høier Olsen Biomedicin (MSO)
2011 Lise Arleth Synthetic Biology (MSO)
2011 Marina Bergen Jensen Skov og Landskab (MSO)
2011 Mette Asmild Produktion og Teknologi (MSO)
2011 Anne Lillebæk Holmen Parallelsproglighed
2011 Kirsten Refsing Japanstudier
2011 Ingrid Lund-Andersen Familie- og arveret
2011 Susanne Dalager Ditlevsen Statistics and Probability Theory
2011 Anja Tatiana Ramstedt Jensen Medical Parasitology (MSO)
2011 Bente Danneskiold-Samsøe Intern medicin - reumatologi (klinisk)
2011 Jette Lautrup Fredriksen Neurologi (klinisk)
2011 Nina Vibeke Backer Medicin (klinisk)
2011 Kerstin Jessica Plessen Børne- og Ungdomspsykiatri (klinisk)
2011 Lisbet Birgitte Christoffersen Teologi
2012 Charlotte Fløe Kristjansen Teoretisk partikelfysik og kosmologi
2012 Anne Grapin-Botton Developmental Biology
2012 Ingrid Eugenie Egerod Medicin (klinisk)
2012 Tove Agner Medicin (klinisk)
2012 Birgitte Holst Molecular Pharmacology
2012 Åse Marie Hansen Folkesundhedsvidenskab
2012 Karen Skriver Proteinkemi (MSO)
2012 Hanne Hvidfeldt Christiansen Geologi
2012 Viviane Baladi Dynamiske systemer
2012 Nina Cedergreen Økotoksikologi (MSO)
2012 Renate Müller Prydplanter og translationel plantevidenskab (MSO)
2012 Kristine Kilså Jensen Kemi (MSO)
2012 Gitte Buch-Hansen Det Nye Testamentes Eksegese (MSO)
2012 Tine Ravnsted-Larsen Reeh Kirkehistorie (MSO)
2012-2014 Janet Jansson Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
2013 Tine Mette Gammeltoft Antropologi
2013 Anne Rasmussen Statskundskab
2013 Dorte Sindbjerg Martinsen Statskundskab
2013 Jette Steen Knudsen Statskundskab
2013 Annie Høgh Psykologi (MSO)
2013 Ulrika Stigsdotter Landscape Architecture with special responsibilities in Health Design (MSO)
2013 Marianne Ellegaard Teaching and Education (MSO)
2013 Helle Sørensen Anvendt Statistik (MSO)
2013 Stine Helene Falsig Pedersen Cellular Transport Physiology
2013 Jette Bredahl Jacobsen Environmental Valuation and Management of Ecosystem Services (MSO)
2013 Birte B. Kragelund Protein NMR Spectroscopy and Biopbhysis
2013 Henriette Pilegaard Muscle Plasticity and Metabolism
2013 Tina Vilsbøll Lauritsen Klinisk endokrinologi med fokus på diabetes, inkrethormon og betacellfunktion (klinisk)
2013 Liza Rosenbaum Nielsen Disease Control and Prevention (MSO)
2013 Merete Lund Hetland Reumatologi (klinisk)
2013 Bente Merete Stallknecht Physical Activity and Obesity (MSO)
2013 Mette Olaf Nielsen Sustainable Animal Nutrition (MSO)
2013 Charlotte Suppli Ulrik Forebyggelse og behandling af KOL (klinisk)
2013 Anna Vind Kirkehistorie (MSO)
2013 Anne Gudme Det Gamle Testamentes eksegese (MSO)
2013 Malene R. Lorensen Praktisk Teologi (MSO)
2013 Iben Damgaard Etik- og Religionsfilosofi (MSO)
2013 Christine Svinth-Værge Põder Dogmatik med økumenisk teologi (MSO)
2013 Pia Borlund Det Informationsvidenskabelige Akademi (MSO)
2013 Doris Østergaard Institut for Klinisk Medicin (klinisk)
2014 Ann Merete Møller Institut for Klinisk Medicin (klinisk)
2014 Annamaria Giovanna Elena Giraldi Institut for Klinisk Medicin (klinisk)
2014 Birgit Anette Rasmussen Indoeuropæiske sprog og kultur (MSO)
2014 Birgit Irene Henriksen Sprogtilegenelse og fremmedsprogspædagogik (MSO)
2014 Claudia Erltraud Lukas Proteincentret, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research
2014 Diane Henley Sonnenwald Det Informationsvidenskablige Akademi
2014 Hanne Berg Ravn Institut for Klinisk Medicin (klinisk)
2014 Helle Mathiasen Institut for Naturfagenes Didaktik
2014 Irina Artemieva Institut for Geovidensk og Naturforvaltning
2014 Katharina Maria Mein Institut for Klinisk Medicin (klinisk)
2014 Kirsten Grønbæk Institut for Klinisk Medicin (klinisk)
2014 Kirsten Møller Institut for Klinisk Medicin (klinisk)
2014 Kirstine Damsholt  Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie, Græsk og Latin (MSO)
2014 Linda Hildegaard Bergersen Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
2014 Susanne Gjedsted Bügel Institut for Idræt og Ernæring (MSO)
2015 Susanne Dalsgaard Reventlow Institut for Folkesundhed

 

 


Noteforklaring: "klinisk" = honorarlønnet med hovedstilling som overlæge ved et forskningsshospital. "MSO" = med særlige opgaver, "forsk."= "forskningsprofessor" og "forskningsrådsprof." = oprettet for midler fra forskningsrådene mv. Sidstnævnte stillingskategorier er tidsbegrænsede. * efter navnet betyder, at vedkommende er biograferet i Dansk Kvindebiografisk Leksikon.