Dekaner

Hvert fakultet på Københavns Universitet ledes af en dekan. Dekanerne udgør sammen med rektoratet den øverste akademiske ledelse på universitetet.

HUMDet Humanistiske Fakultet

Professor Kirsten Busch Nielsen
Dekanatet på Det Humanistiske Fakultet

JuraDet Juridiske Fakultet

Professor Jacob Graff Nielsen
Dekanatet på Det Juridiske Fakultet

ScienceDet Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan Katrine Krogh Andersen
Dekanatet på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

SamfDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Professor Mikkel Vedby Rasmussen
Dekanatet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

SundDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Professor Ulla Wewer
Dekanatet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

TeoDet Teologiske Fakultet

Dekan Carsten Selch Jensen
Dekanatet på Det Teologiske Fakultet