Dekaner – Københavns Universitet

Dekaner

Hvert fakultet på Københavns Universitet ledes af en dekan. Dekanerne udgør sammen med rektoratet den øverste akademiske ledelse på universitetet.

Det Humanistiske Fakultet

Professor Jesper Kallestrup

Dekanatet på Det Humanistiske Fakultet

Det Juridiske Fakultet

Professor Jacob Graff Nielsen

Dekanatet på Det Juridiske Fakultet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Professor John Renner Hansen

Dekanatet på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Lektor Troels Østergaard Sørensen

Dekanatet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Professor Ulla Wewer

Dekanatet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Teologiske Fakultet

Professor Kirsten Busch Nielsen

Dekanatet på Det Teologiske Fakultet