Kvalitetssikring af uddannelser

Københavns Universitet tilbyder forskningsbaserede uddannelser på højeste internationale niveau, og arbejdet med løbende og systematisk kvalitetssikring af uddannelserne er en afgørende indsats på universitetet.

Kvalitetssikringssystemet bygger på sammenhængende kvalitetstænkning og solidt forankret ledelsesansvar.

Som det fremgår af Københavns Universitets vedtægt, er ansvaret for uddannelser, herunder kvalitetssikring af uddannelser, forankret hos dekan, institutleder, studienævn og studieleder.

Læs mere om kvalitetssikring på uddannelseskvalitet.ku.dk