Universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard

Universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard

Søren Munk Skydsgaard tiltrådte 1. maj 2023 stillingen som universitetsdirektør på Københavns Universitet. Han er født i 1969 og cand.polit. fra Københavns Universitet 1998.

Universitetsdirektøren refererer til rektor.

Rektor og de to prorektorer udgør sammen med universitetsdirektøren universitetets øverste daglige ledelse.

Søren Munk Skydsgaard har ansvaret for fire af fællesadministrationens afdelinger: Campus Service, Fælles HR, Koncern-økonomi og KU-IT. Hver afdeling ledes af en vicedirektør, der refererer til universitetsdirektøren.

Tidligere ansættelser

Søren Munk Skydsgaard var fra 2018 og frem til sin ansættelse ved Københavns Universitet ressourcedirektør i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Inden da har han blandt andet været økonomidirektør i Fødevarestyrelsen, kontorchef i Styrelsen for Forskning og Innovation og souschef i Udenrigsministeriets Innovationskontor.

Ansættelser

2018-2023 Ressourcedirektør i Socialforvaltningen, Københavns
Kommune
2014-2017 Økonomidirektør i Fødevarestyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet
2008-2013 Kontorchef/administrationschef i Styrelsen for Forskning
og Innovation, Uddannelses- og Forskningsministeriet
2007-2008 Strategikonsulent (manager), Deloitte Consulting
2005-2007 Souschef i Udenrigsministeriets Innovationskontor
2002-2005 Chef for handelsafdelingen, ambassadesekretær, Ambassaden Washington
1997-2002 Udenrigsministeriet: fuldmægtig (EU-koordination) og senest sektionschef i Danmarks Eksportråds kommunikationsafdeling

Uddannelse

1998 Cand.polit., Københavns Universitet
1995 Certificat d’Études Politiques, Institut d’Études Politiques de Paris