Universitetsdirektør Jesper Olesen

Universitetsdirektør Jesper Olesen

Jesper Olesen tiltrådte 1. maj 2015 stillingen som universitetsdirektør på Københavns Universitet. Han er født 1966 og uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1992.

Universitetsdirektøren refererer til rektor og udgør sammen med rektor, de to prorektorer og dekanerne universitetsledelsen.

Jesper Olesen har ansvaret for fire af fællesadministrationens afdelinger: Koncern-økonomi, KU-IT, Fælles HR samt Campus Service. Hver afdeling ledes af en vicedirektør, der refererer til universitetsdirektøren.

Tidligere ansættelser

Jesper Olesen var fra 2011 og frem til sin ansættelse ved KU administrationsdirektør i Erhvervs- og Vækstministeriet. Her var han ansvarlig for ministeriets koncernstyring og organisationsudvikling, de tværgående økonomistyrings- og HR-opgaver samt håndteringen af ministeriets selskaber. Inden da havde han varetaget flere andre administrative lederstillinger, blandt andet i Finansstyrelsen og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

CV

Personlige data

Født 25. september 1966
Gift med Merete Danholt
Børn: Emma (1994), Clara (1997) og Johannes (2001)

Ansættelser

2011-2015          Administrationsdirektør, Erhvervs- og Vækstministeriet
2004-2011 Administrationsdirektør, Økonomi- og Erhvervsministeriet
2002-2004 Administrations-/sekretariatschef, Finansministeriets administrative Fællesskab/Finansstyrelsen
1998-2002 Chefkonsulent/ledelseskonsulent, Forsknings-/Videnskabsministeriet
1995-1998 Fuldmægtig, Finansministeriet
1993-1995 Fuldmægtig, Rigsrevisionen