Innovation & Erhvervssamarbejde

Innovation & Erhvervssamarbejde er en afdeling i Fællesadministrationen. Afdelingen arbejder for at styrke innovation og entreprenørskab i forskning og uddannelser på universitetet, og for at skabe stærke relationer mellem Københavns Universitet og omverdenen.

Afdelingen dækker over IP & Jura, Innovationscenteret Lighthouse og Udvikling & Partnerskaber.

 

 

 

Kontoret for IP & Jura medvirker til at skabe gode rammer for samarbejder mellem forskningsmiljøerne ved KU og virksomheder og øvrige eksterne samarbejdspartnere. IP & Jura er ansvarlig for at:

  • beskytte og håndtere universitetets intellektuelle rettigheder (IPR)
  • forhandle alle forskningssamarbejdsaftaler og kommercielle aftaler, der regulerer IPR og hermed sikre optimale rammer for universitetets samarbejder med eksterne parter
  • administrere KU’s patent- og licensaftale-porteføljer

Læs mere om IP & Jura

 

 

 

 

 

 

Lighthouse er Københavns Universitets innovationscenter. Lighthouse arbejder for at styrke innovation og entreprenørskab på KU og fungerer som et samlingspunkt for studerende, forskere og eksterne samarbejdspartnere, der ønsker at arbejde på tværs af faglige discipliner.

Læs mere om Lighthouse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontoret for Copenhagen Science City er forankret i Forskning & Innovation. Kontoret er ansvarligt for drift og udvikling af netværksorganisationen for vidensinstitutioner, innovationsmiljøer og erhvervsdrivende i området omkring Universitetsparken i København. Området er et markant innovationsdistrikt i Greater Copenhagen.

Kontoret og netværksorganisationen arbejder for at udnytte de fælles styrker til at højne innovationskraften, tiltrække erhvervsvirksomheder og skabe arbejdspladser og byudvikling i de kvarterer, der ligger i nærheden.

Opgaverne løses i tæt samarbejde mellem Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Rigshospitalet, Københavns Professionshøjskole, Københavns Universitet og innovationshusene COBIS, Symbion og SingularityU Nordic.

Copenhagen Science City består af en række organer, herunder en styregruppe, et sekretariat og arbejdsgrupper for kommunikation, innovationsøkosystem og byrum.

Besøg Copenhagen Science City

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

IP & Jura
Niels Bohr Bygningen
Jagtvej 155
2100 København Ø
techtrans@adm.ku.dk 

KU Lighthouse
Tagensvej 16A
2200 København N
lighthouse@ku.dk

Udvikling & Partnerskaber
Tagensvej 16A
2200 København N
info@copenhagensciencecity.dk

Ansatte

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde
Andreas Blohm Graversen Vicedirektør Billede af Andreas Blohm Graversen
Ann Louise Bundgaard Hansen Specialkonsulent Billede af Ann Louise Bundgaard Hansen
Annette Fløcke Lorenzen Chefkonsulent Erhvervs- og myndighedssamarbejde, forskningsbaseret myndighedsbetjening, strategiske partnerskaber, GTS (Godkendt Teknologisk Service), ledelsesbe... Billede af Annette Fløcke Lorenzen
Deniz Yüksel Pedersen Specialkonsulent Billede af Deniz Yüksel Pedersen
Ebru Ücler Cakir Fuldmægtig Billede af Ebru Ücler Cakir
Eva Lessèl Chefkonsulent Kontraktforhandling, forhandling af samarbejdsaftaler, licensaftaler, NDA, MTA mv. Billede af Eva Lessèl
Hussain Raja Abdullah Specialkonsulent Billede af Hussain Raja Abdullah
Ida Albrechtsen Kontorfunktionær Billede af Ida Albrechtsen
Karen Laigaard Chefkonsulent med personaleledelse Kontorchef for Tech Trans Kontoret. Billede af Karen Laigaard
Lene Kofod Sørensen Specialkonsulent IPR system Administrator Billede af Lene Kofod Sørensen
Louise Henriette Dithmar Specialkonsulent Billede af Louise Henriette Dithmar
Marie Hyllested Chefkonsulent Billede af Marie Hyllested
Mette Andrup Chefkonsulent Forhandling af kontrakter vedr. immaterielle rettigheder; samarbejdsaftaler (herunder Innovationsfondsaftaler), MTA, NDA og licensaftaler m.v. Billede af Mette Andrup
Monika Ciesiolka Specialkonsulent Billede af Monika Ciesiolka
Nicole Paulus Amter Administrator Billede af Nicole Paulus Amter
Rebecca Vilstrup Jensen Fuldmægtig Billede af Rebecca Vilstrup Jensen
Stephanie A E Bruun de Neergaard Fuldmægtig Billede af Stephanie A E Bruun de Neergaard
Søren Vitfell Keller Chefkonsulent Juridisk Chefkonsulent Billede af Søren Vitfell Keller