Udbetaling af statspulje til studenterorganisationer

På finansloven er der afsat en pulje til studenterorganisationer på videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Tilskuddene udbetales til uddannelsesinstitutionerne, der videreformidler til de studenterpolitiske organisationer på institutionerne.

Statstilskuddet skal anvendes efter samme formål som den øvrige støtte Københavns Universitet udbetaler til de studenterpolitiske organisationer jf. KU's ordning  for dialog og støtte

 

Statstilskud 2019
Bevilling  200.208,9
Organisation Stemmer til bestyrelsen (2018) Beløb
SR 5881 174.433,91
Frit Forum 600 17.796,35 
KS 269 7.978,70

Statstilskud 2018
Bevilling  197.250
Organisation Stemmer til bestyrelsen (2017) Beløb
SR 5864 176.214,81
Frit Forum 311 9.345,64
KS 389 11.689,56