Bæredygtighed

Universitetets CO2-udledning pr. årsværk i ton

Universitetets målsætning for 2020 er en reduktion af CO2-udledningen med 65 procent per årsværk siden 2006. Det svarer til en CO2-udledning per årsværk på højst 0,8 ton i 2020.

KU's målsætning og opgjorte CO2-emissioner omfatter energiforbrug og arbejdsrelateret transport, herunder flyrejser. KU arbejder med at opgøre KU’s samlede klimaaftryk.

Stigningen fra 2017 til 2018 skyldes fuld ibrugtagning af Mærsk Tårnet, et lille fald i antal af årsværk samt at 2018 var et vindfattigt år, som betød mindre vedvarende energi i energiforsyningen.