Økonomi

9.073 millioner kroner i omsætning
2.548 millioner kroner i egenkapital

Indtægter 2019

Tabellen viser universitetets indtægter fordelt på forskellige formål. Tallene er taget fra det statistiske beredskab til Danske Universiteter.

Angivet i tusinde kr.

1.1 Heltidsuddannelse 1.931.195
A. Aktivitetstilskud 1.270.589
B. Grundtilskud 465.043
C. Decentrale grundtilskud 2.016
D. Småfag 8.405
E. Kompensationstilskud -
F. Selvbetalende studerende 37.992
G. Studietilskud 61.486
H. Beskæftigelsestilskud 55.988
I. Kvalitetstilskud 17.703
J. Aktiverede (AF) 2.232
K. Øvrige faste uddannelsestilskud 9.742
L. Færdiggørelsesbonus -
1.2 Deltidsuddannelse 46.872
A. Tilskud 11.710
B. Deltagerbetaling 35.117
C. Aktiverede (AF) 45
1.3 Udvekslingsstuderende 12.646
1.4.a Udvikling -
1.4.b Fripladser og stipendier 12.392
1.5 Øvrige uddannelsestilskud herunder tilskud fra UVM mv. 43.470
2.1 Forskning 3.001.628
A. Basistilskud  3.001.628
B. Sektorrelateret forskning 0
3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 2.827.243
A. Danske offentlige kilder 917.952
B. Danske private kilder 1.399.198
C. EU 344.199
D. Øvrige udenlandske kilder 165.895
E. Heraf overhead 341.501*
3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 90.942
A. Andre tilskud 90.942
B. Heraf overhead 19.910**
3.3 Retsmedicin 216.298
3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 86.934
4.1 Tilskudsbevilling 7.729
4.2 Basistilskud fra UFM 23.108
5.1 Kapitaltilskud -
5.2 Øvrige formål 416.161
5.3 Administrative effektiviseringer -
6.1 Finansielle indtægter (netto) 56.637
6.2 Indtægter fra TechTrans selskaber -
6.3 Udlejning og fremleje 73.840
6.4 Øvrige indtægter 282.960

Indtægter i alt (inkl. finansielle poster)9.130.056

* ikke inkluderet i 3.1
** ikke inkluderet 3.2

Årsomsætning 2019

Årsomsætning findes i årsrapporten:

Indtægter før finansielle poster (årsomsætning)

9.073.418

Angivet i tusinde kr.

Ordinære driftsomkostninger 2019

Tabellen viser universitetets omkostninger fordelt på forskellige områder. Tallene er taget fra Årsrapport 2019.

Løn - VIP 3.041.260
Løn - TAP 2.146.862
Bygningsdrift 1.877.552
Øvrig drift 1.654.980
Afskrivninger 137.214
Ordinære driftsomkostninger i alt 8.857.869


Angivet i tusinde kr.

Årsresultat 2019

Indtægter 9.073.418
Udgifter 8.857.869
Årsresultat 272.187


Angivet i tusinde kr.

Balance 2019

Tabellen viser universitetets egenkapital.

1.1 Egenkapital 2.547.655
1.2 Balancesum 7.360.661


Angivet i tusinde kr.

Formålsfordelte omkostninger 2019

I tabellen kan du se, hvor mange penge universitetet årligt bruger på forskellige områder som forskning, uddannelse og administration.

Nøgletallene for universitetets omkostninger fordelt på formål er udarbejdet i henhold til en ministeriel vejledning fra december 2012, dog med bygninger udvist som særskilt formål.

De formålsfordelte omkostninger er i forhold til omkostningerne i årsrapporten teknisk reguleret, og de summerede tal er derfor ikke ens.

1.1 Heltidsuddannelse 1.108.484
1.2 Deltidsuddannelse 45.206
1.3 Øvrige uddannelser 102.168
1.4 Uddannelsesledelse og administration 452.587
2.1 Forskning 2.795.371
2.2 Forskeruddannelse 742.557
2.3 Forskningsledelse og administration 409.547
3.1 Formidling 218.636
3.2 Vidensudveksling 61.207
3.3 Formidlingsledelse og administration 34.852
4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver 213.223
4.2 Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening 14.765
5.1 Ledelse og administration 577.085
6.1 Bygningsdrift, -administration og -service 2.040.659

Angivet i tusinde kr.

Der kan forekomme sumafvigelser på sidste ciffer på grund af afrunding af tal.