Bygninger

983.775 kvadratmeter bygningsareal

Universitetet består af mange bygninger, der ligger spredt over flere campusområder. Tabellen viser, hvor mange kvadratmeter universitetet råder over i alt og hvordan de er fordelt på funktioner.

1. Bygningsareal

1. Bygningsareal (bruttoareal opgjort i m2)* 983.775
1.1 Forskningsareal 241.999
1.2 Undervisningsareal 135.517
1.3 Øvrige arealer 606.259

* Bruttoareal beregnet på grundlag af opmålt netto x beregnet brutto-/nettofaktor af gennemsnit for samlet KU.