Bygninger

962.769 kvadratmeter bygningsareal

Universitetet består af mange bygninger, der ligger spredt over flere campusområder. Tabellen viser, hvor mange kvadratmeter universitetet råder over i alt og hvordan de er fordelt på funktioner.

1. Bygningsareal

1. Bygningsareal (bruttoareal) 962.769*
1.1 Forskningsareal 234.920**
1.2 Undervisningsareal 119.280**
1.3 Øvrige arealer 608.569**

* Bruttoareal beregnet på grundlag af opmålt netto x beregnet brutto-/nettofaktor af gennemsnit for samlet KU.

** Bruttoareal opgjort i m2.

Øvrige bygningstal

Universitetet benytter

  • 437 bygninger
  • flere end 32.000 rum