Bygninger

940.464 kvadratmeter bygningsareal

Universitetet består af mange bygninger, der ligger spredt over flere campusområder. Tabellen viser, hvor mange kvadratmeter universitetet råder over i alt og hvordan de er fordelt på funktioner.

1. Bygningsareal

1. Bygningsareal (bruttoareal) 940.464*
1.1 Forskningsareal 206.362**
1.2 Undervisningsareal 122.793**
1.3 Øvrige arealer 611.309**

* Bruttoareal beregnet på grundlag af opmålt netto x beregnet brutto-/nettofaktor af gennemsnit for samlet KU.

** Bruttoareal opgjort i m2.