Årsrapport

Årsrappporten er den lovpligtige rapportering til Uddannelses- og Forskningsministeriet af, hvordan kerneaktiviteterne forskning og uddannelse prioriteres, udbygges og kvalitetssikres – blandt andet i forhold til den strategiske rammekontrakt samt universitetets økonomiske situation.

Rapporten indeholder en beretning, afrapportering af strategisk rammekontrakt samt omkostningsbaseret regnskab. 

Læs årsrapport 2021 som epages

Hent Årsrapport 2021 som PDF

Engelsk version

Her kan du hente den engelske version af årsrapporten.