Årsrapport

Årsrappporten er den lovpligtige rapportering til Uddannelses- og Forskningsministeriet af, hvordan kerneaktiviteterne forskning og uddannelse prioriteres, udbygges og kvalitetssikres – blandt andet i forhold til den strategiske rammekontrakt samt universitetets økonomiske situation.

Rapporten indeholder en beretning, afrapportering af strategisk rammekontrakt samt omkostningsbaseret regnskab. 

Hent Årsrapport 2023 som PDF

Engelsk version

Her kan du hente den engelske version af årsrapporten for 2023.