Årsrapport

Årsrappporten er den lovpligtige rapportering til Uddannelses- og Forskningsministeriet af hvordan kerneaktiviteterne forskning og uddannelse prioriteres, udbygges og kvalitetssikres – blandt andet i forhold til udviklingskontrakten samt universitetets økonomiske situation.

Rapporten indeholder en beretning, målrapportering fra udviklingsrapporten samt omkostningsbaseret regnskab.

Læs Årsrapport 2017 som ePages

Hent Årsrapport 2017 som PDF

Engelsk version

Her kan du hente den engelske version af årsrapporten