Statistikberedskab

Udover de data, der direkte indgår i universitetets årsrapport, udarbejdes et omfattende tillægsmateriale i form af diverse nøgletal. Omfanget og udformningen af nøgletallene er udarbejdet i regi af Danske Universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Nøgletallene, der indsendes til Danske Universiteter, opererer med fire hovedområder. Til universitetets interne brug er afrapporteringen udvidet til at omfatte alle hovedområder (det vil sige de seks fakulteter) samt kategorien ’udenfor hovedområde’, der omfatter fællesadministrationen samt diverse øvrige enheder.

Universiteternes statistiske beredskab bliver indberettet i to faser. Studienøgletallene (aktivitets- og produktionsoplysninger vedrørende studerende, gennemførelsesoplysninger og internationalisering) offentliggør universitetet i februar, mens de økonomiske nøgletal offentliggøres i april.

Statistikberedskab siden 2007

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008 Statistikberedskabet 2008 samlet (pdf)
2007 Statistikberedskabet 2008 samlet (pdf)