Medarbejdere

10.388 medarbejdere (årsværk)

Tabellen viser, hvor mange såkaldte årsværk, der er på universitetet. Det vil sige samtlige ansættelsesforhold (undervisere/forskere inklusive ph.d.-studerende/administrativt personale) omregnet til fuldtidsstillinger. En del er ansat på deltid og udgør derfor ikke et helt årsværk. Oversigten afspejler derfor ikke antallet af personer beskæftiget på universitetet. Der er således flere medarbejdere, end der er årsværk. I medarbejdergruppen indgår medarbejdere under forskeruddannelse (”ph.d.-studerende”).

1. VIP 5.541
1.1 Uddannelse 1.218
1.2 Forskning og udvikling 4.226
1.3 Formidling og videnudveksling 23
1.4 Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 74
1.5 Kostafdeling og kollegier 0
1.6 Generelle fællesomkostninger 0
1.7 Bygninger og bygningsdrift 0

VIP = Videnskabeligt personale (undervisere/forskere)

2. DVIP 426
2.1 Uddannelse 382
2.2 Forskning og udvikling 42
2.3 Formidling og videnudveksling 1
2.4 Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 0
2.5 Kostafdeling og kollegier 0
2.6 Generelle fællesomkostninger 0
2.7 Bygninger og bygningsdrift 0

DVIP = Deltidsbeskæftiget videnskabeligt personale (undervisere)

3. TAP 4.421
3.1 Uddannelse 1.051
3.2 Forskning og udvikling 1.508
3.3 Formidling og videnudveksling 140
3.4 Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 246
3.5 Kostafdeling og kollegier 3
3.6 Generelle fællesomkostninger 1.152
3.7 Bygninger og bygningsdrift 321

TAP = Teknisk- og administrativt personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/it-medarbejdere/rengøringspersonale med flere)

Årsværk i alt 10.388

Ligestilling i forskerstillinger

Klik på årstal for at aktivere det.