Medarbejdere

9.348 medarbejdere (årsværk)

Tabellen viser, hvor mange såkaldte årsværk, der er på universitetet. Det vil sige samtlige ansættelsesforhold (undervisere/forskere/administrativt personale) omregnet til fuldtidsstillinger. En del er ansat på deltid og udgør derfor ikke et helt årsværk. Oversigten afspejler derfor ikke antallet af personer beskæftiget på universitetet. Der er således flere medarbejdere, end der er årsværk.

1. VIP 4.855,87
1.1 Uddannelse 942,56
1.2 Forskning 3.769,85
1.3 Vidensformidling 101,56
1.4 Myndighedsbetjening 38,72
1.5 Generel ledelse, administration og service 3,18
1.6 Bygninger 0,00
2. DVIP 461,75
2.1 Uddannelse 422,42
2.2 Forskning 36,03
2.3 Vidensformidling 2,01
2.4 Myndighedsbetjening 0,45
2.5 Generel ledelse, administration og service 0,84
2.6 Bygninger 0,00
3. TAP 4.030,07
3.1 Uddannelse 1.126,43
3.2 Forskning 1.404,89
3.3 Vidensformidling 223,95
3.4 Myndighedsbetjening 203,34
3.5 Generel ledelse, administration og service 765,26
3.6 Bygninger 306,19

Årsværk i alt 9.347,68

Ordforklaring:

VIP = Videnskabeligt personale (undervisere/forskere)

DVIP = Deltidsbeskæftiget videnskabeligt personale (undervisere)

TAP = Teknisk- og administrativt personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/it-medarbejdere/rengøringspersonale med flere)