Medarbejdere

9.982 medarbejdere (årsværk)

Tabellen viser, hvor mange såkaldte årsværk, der er på universitetet. Det vil sige samtlige ansættelsesforhold (undervisere/forskere inklusive ph.d.-studerende/administrativt personale) omregnet til fuldtidsstillinger. En del er ansat på deltid og udgør derfor ikke et helt årsværk. Oversigten afspejler derfor ikke antallet af personer beskæftiget på universitetet. Der er således flere medarbejdere, end der er årsværk. I medarbejdergruppen indgår medarbejdere under forskeruddannelse (”ph.d.-studerende”).

1. VIP 5.311
1.1 Uddannelse 1.219
1.2 Forskning og udvikling 3.997
1.3 Formidling og videnudveksling 27
1.4 Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 67
1.5 Kostafdeling og kollegier 0
1.6 Generelle fællesomkostninger 1
1.7 Bygninger og bygningsdrift 0

VIP = Videnskabeligt personale (undervisere/forskere)

2. DVIP 474
2.1 Uddannelse 421
2.2 Forskning og udvikling 52
2.3 Formidling og videnudveksling 1
2.4 Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 0
2.5 Kostafdeling og kollegier 0
2.6 Generelle fællesomkostninger 0
2.7 Bygninger og bygningsdrift 0

DVIP = Deltidsbeskæftiget videnskabeligt personale (undervisere)

3. TAP 4.197
3.1 Uddannelse 952
3.2 Forskning og udvikling 1.242
3.3 Formidling og videnudveksling 162
3.4 Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 187
3.5 Kostafdeling og kollegier 2
3.6 Generelle fællesomkostninger 1.341
3.7 Bygninger og bygningsdrift 311

TAP = Teknisk- og administrativt personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/it-medarbejdere/rengøringspersonale med flere)

Årsværk i alt 9.982

Ligestilling i forskerstillinger

Klik på årstal for at aktivere det.