Medarbejdere

9.348 medarbejdere (årsværk)

Tabellen viser, hvor mange såkaldte årsværk, der er på universitetet. Det vil sige samtlige ansættelsesforhold (undervisere/forskere/administrativt personale) omregnet til fuldtidsstillinger. En del er ansat på deltid og udgør derfor ikke et helt årsværk. Oversigten afspejler derfor ikke antallet af personer beskæftiget på universitetet. Der er således flere medarbejdere, end der er årsværk.

1. VIP 4.855,87
1.1 Uddannelse 942,56
1.2 Forskning 3.769,85
1.3 Vidensformidling 101,56
1.4 Myndighedsbetjening 38,72
1.5 Generel ledelse, administration og service 3,18
1.6 Bygninger 0,00

VIP = Videnskabeligt personale (undervisere/forskere)

2. DVIP 461,75
2.1 Uddannelse 422,42
2.2 Forskning 36,03
2.3 Vidensformidling 2,01
2.4 Myndighedsbetjening 0,45
2.5 Generel ledelse, administration og service 0,84
2.6 Bygninger 0,00

DVIP = Deltidsbeskæftiget videnskabeligt personale (undervisere)

3. TAP 4.030,07
3.1 Uddannelse 1.126,43
3.2 Forskning 1.404,89
3.3 Vidensformidling 223,95
3.4 Myndighedsbetjening 203,34
3.5 Generel ledelse, administration og service 765,26
3.6 Bygninger 306,19

TAP = Teknisk- og administrativt personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/it-medarbejdere/rengøringspersonale med flere)

Årsværk i alt 9.347,68

Ligestilling i forskerstillinger

Klik på årstal for at aktivere dem.

Læs om udviklingen for de enkelte fakulteter. Download rapport.