Medarbejdere

10.063 medarbejdere (årsværk)

Tabellen viser, hvor mange såkaldte årsværk, der er på universitetet. Det vil sige samtlige ansættelsesforhold (undervisere/forskere inklusive ph.d.-studerende/administrativt personale) omregnet til fuldtidsstillinger. En del er ansat på deltid og udgør derfor ikke et helt årsværk. Oversigten afspejler derfor ikke antallet af personer beskæftiget på universitetet. Der er således flere medarbejdere, end der er årsværk. I medarbejdergruppen indgår medarbejdere under forskeruddannelse (”ph.d.-studerende”).

1. VIP 5.381
1.1 Uddannelse 1.219
1.2 Forskning og udvikling 4.057
1.3 Formidling og videnudveksling 37
1.4 Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 68
1.5 Kostafdeling og kollegier 0
1.6 Generelle fællesomkostninger 0
1.7 Bygninger og bygningsdrift 0

VIP = Videnskabeligt personale (undervisere/forskere)

2. DVIP 428
2.1 Uddannelse 379
2.2 Forskning og udvikling 47
2.3 Formidling og videnudveksling 2
2.4 Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 0
2.5 Kostafdeling og kollegier 0
2.6 Generelle fællesomkostninger 0
2.7 Bygninger og bygningsdrift 0

DVIP = Deltidsbeskæftiget videnskabeligt personale (undervisere)

3. TAP 4.255
3.1 Uddannelse 981
3.2 Forskning og udvikling 1.412
3.3 Formidling og videnudveksling 159
3.4 Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 229
3.5 Kostafdeling og kollegier 2
3.6 Generelle fællesomkostninger 1.125
3.7 Bygninger og bygningsdrift 347

TAP = Teknisk- og administrativt personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/it-medarbejdere/rengøringspersonale med flere)

Årsværk i alt 10.063

Ligestilling i forskerstillinger

Klik på årstal for at aktivere det.