Medarbejdere

9.405 medarbejdere (årsværk)

Tabellen viser, hvor mange såkaldte årsværk, der er på universitetet. Det vil sige samtlige ansættelsesforhold (undervisere/forskere/administrativt personale) omregnet til fuldtidsstillinger. En del er ansat på deltid og udgør derfor ikke et helt årsværk. Oversigten afspejler derfor ikke antallet af personer beskæftiget på universitetet. Der er således flere medarbejdere, end der er årsværk.

1. VIP 4.841,11
1.1 Uddannelse 947,28
1.2 Forskning 3.755,02
1.3 Vidensformidling 97,42
1.4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 39,18
1.5 Generel ledelse, administration og service 2,21
1.6 Bygninger 0,00

VIP = Videnskabeligt personale (undervisere/forskere)

2. DVIP 444,64
2.1 Uddannelse 401,14
2.2 Forskning 40,92
2.3 Formidling og vidensudveksling 0,81
2.4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 0,44
2.5 Generel ledelse, administration og service 1,33
2.6 Bygninger 0,00

DVIP = Deltidsbeskæftiget videnskabeligt personale (undervisere)

3. TAP 4.118,87
3.1 Uddannelse 1.124,98
3.2 Forskning 1.435,71
3.3 Formidling og vidensudveksling 240,06
3.4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 212,59
3.5 Generel ledelse, administration og service 780,00
3.6 Bygninger 325,54

TAP = Teknisk- og administrativt personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/it-medarbejdere/rengøringspersonale med flere)

Årsværk i alt 9.404,62

Ligestilling i forskerstillinger

Klik på årstal for at aktivere det.