Medarbejdere

9.574 medarbejdere (årsværk)

Tabellen viser, hvor mange såkaldte årsværk, der er på universitetet. Det vil sige samtlige ansættelsesforhold (undervisere/forskere inklusive ph.d.-studerende/administrativt personale) omregnet til fuldtidsstillinger. En del er ansat på deltid og udgør derfor ikke et helt årsværk. Oversigten afspejler derfor ikke antallet af personer beskæftiget på universitetet. Der er således flere medarbejdere, end der er årsværk. I medarbejdergruppen indgår medarbejdere under forskeruddannelse (”ph.d.-studerende”).

1. VIP 5.047,08
1.1 Uddannelse 997,46
1.2 Forskning 3.892,27
1.3 Formidling og vidensudveksling 83,86
1.4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 70,22
1.5 Generel ledelse, administration og service 3,27
1.6 Bygninger 0,00

VIP = Videnskabeligt personale (undervisere/forskere)

2. DVIP 421,78
2.1 Uddannelse 394,51
2.2 Forskning 24,65
2.3 Formidling og vidensudveksling 0,81
2.4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 0,36
2.5 Generel ledelse, administration og service 1,45
2.6 Bygninger 0,01

DVIP = Deltidsbeskæftiget videnskabeligt personale (undervisere)

3. TAP 4.105,50
3.1 Uddannelse 1.107,9
3.2 Forskning 1.411,08
3.3 Formidling og vidensudveksling 234,80
3.4 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 223,30
3.5 Generel ledelse, administration og service 802,51
3.6 Bygninger 325,91

TAP = Teknisk- og administrativt personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/it-medarbejdere/rengøringspersonale med flere)

Årsværk i alt 9.574,36

Ligestilling i forskerstillinger

Klik på årstal for at aktivere det.