Medarbejdere

9.390 medarbejdere (årsværk)

Tabellen viser, hvor mange såkaldte årsværk, der er på universitetet. Det vil sige samtlige ansættelsesforhold (undervisere/forskere/administrativt personale) omregnet til fuldtidsstillinger. En del er ansat på deltid og udgør derfor ikke et helt årsværk. Oversigten afspejler derfor ikke antallet af personer beskæftiget på universitetet. Der er således flere medarbejdere, end der er årsværk.

1. VIP 4.966,39
1.1 Uddannelse 979,20
1.2 Forskning 3.836,00
1.3 Vidensformidling 102,22
1.4 Myndighedsbetjening 37,13
1.5 Generel ledelse, administration og service 11,69
1.6 Bygninger 0,15
2. DVIP 464,21
2.1 Uddannelse 422,82
2.2 Forskning 37,48
2.3 Vidensformidling 1,66
2.4 Myndighedsbetjening 0,33
2.5 Generel ledelse, administration og service 1,88
2.6 Bygninger 0,05
3. TAP 3.959,57
3.1 Uddannelse 1.073,36
3.2 Forskning 1.334,04
3.3 Vidensformidling 237,31
3.4 Myndighedsbetjening 243,78
3.5 Generel ledelse, administration og service 772,27
3.6 Bygninger 298,81

Årsværk i alt 9.390,17

Ordforklaring:

VIP = Videnskabeligt personale (undervisere/forskere)

DVIP = Deltidsbeskæftiget videnskabeligt personale (undervisere)

TAP = Teknisk- og administrativt personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/it-medarbejdere/rengøringspersonale med flere)