Rankings

Københavns Universitet: 6.-bedste universitet i Europa

i følge ranglisterne Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking (ARWU) og CWTS Leiden Ranking.

Hvad er ranglister?

Hvert år offentliggøres flere internationale undersøgelser med det formål at vurdere verdens universiteter i forhold til hinanden. Disse 'rankings' vurderer blandt andet omfanget og kvaliteten af universiteternes forskning samt kvaliteten af undervisningen.

Københavns Universitet har valgt primært at følge fire af de mest toneangivende rankings:

Hvordan rangerer KU?

København Universitet er det højst rangerede universitet i Danmark og ofte det højest rangerede universitet i Norden. 

Internationalt rangerer Københavns Universitet på et niveau, der tilsvarer en placering blandt top 1 procent af verdens universiteter.

Københavns Universitets ranking efter geografisk region

Ranking Danmark Norden Europa Verden
ARWU - Shanghai (2019) 1 1 6 26
CWTS Leiden Ranking* (2019) 1 1 6 36
QS - Quacquarelli Symonds (2021) 1 1 22 76
THE - Times Higher Education (2020) 1 4 38 101

* Opgjort som antal publikationer, der tilhører top 10 procent af de mest citerede publikationer.

Hvordan udformes rankings?

Metoderne bag rankings varierer, og nogle rankings justerer deres metode årligt. Til trods for deres begrænsninger har rankings betragtelig indflydelse på et universitetets internationale omdømme.

Læs mere om metoderne, der ligger bag de fire rankings, som Københavns Universitet følger:

 

 

 

Tidligere placeringer

Københavns Universitet har igennem de seneste 10 år haft en positiv udvikling i nogle rankings, mens placeringerne på andre rankings har varieret. 

Københavns Universitets placeringer i verden siden 2010

Årstal QS THE Leiden ARWU
2021 76 - - -
2020 81 101 - -
2019 79 116 36 26
2018 73 109 38 29
2017 68 120 39 30
2016 69 82 44 30
2015 45 160 48 35
2014 45 150 48 39
2013 - 130 51 42
2012 51 135 56 44
2011 52 177 63 43
2010 45 - - 40