Ranglisteplacering

Københavns Universitet: 7.-bedste universitet i Europa

i følge ranglisten Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking (ARWU).

Hvad er ranglister?

Hvert år offentliggøres flere internationale undersøgelser med det formål at vurdere verdens universiteter i forhold til hinanden. Disse 'rankings' vurderer blandt andet omfanget og kvaliteten af universiteternes forskning samt kvaliteten af undervisningen.

Københavns Universitet har valgt primært at følge fire af de mest toneangivende rankings:

Hvordan rangerer KU?

København Universitet er det højst rangerede universitet i Danmark og ofte det højest rangerede universitet i Norden. 

Københavns Universitet rangerer blandt top 1 procent af verdens universiteter.

Københavns Universitets ranking efter geografisk region*

Ranking Danmark Norden Europa Verden
ARWU - Shanghai (2021) 1 1 7 30
CWTS Leiden Ranking** (2021) 1 1 5 33
QS - Quacquarelli Symonds (2022) 1 1 26 79
THE - Times Higher Education (2021) 1 2 30 84

* De anførte årstal afspejler dem, som er angivet af ranglisterne.
** Opgjort som antal publikationer, der tilhører top 10 procent af de mest citerede publikationer.

Hvordan udformes rankings?

Metoderne bag rankings varierer, og nogle rankings justerer deres metode årligt. Til trods for deres begrænsninger har rankings betragtelig indflydelse på et universitetets internationale omdømme.

Læs mere om metoderne, der ligger bag de fire rankings, som Københavns Universitet følger:

  • Udelukkende forskningsrettet og anvender ikke omdømme
  • Stor vægt på forsknings-indikatorer. Anvender Web of Science til opgørelse af antal citationer, høj niveau-publikationer og antal af top én procent mest citerede forskere. (70%)
  • ARWU medtager ikke data fra de humanistiske videnskaber
  • Vægter Nobel og Fields medaljer for ansatte/alumne (30%)

Læs hele metoden her

 

 

 

Tidligere placeringer

Københavns Universitet har igennem de seneste 10 år haft en positiv udvikling i nogle rankings, mens placeringerne på andre rankings har varieret. 

Københavns Universitets placeringer i verden siden 2010

Årstal QS THE Leiden ARWU
2021 76 84 33 -
2020 81 101 39 33
2019 79 116 36 26
2018 73 109 39 29
2017 68 120 41 30
2016 69 82 43 30
2015 45 160 49 35
2014 45 150 47 39
2013 - 130 52 42
2012 51 135 59 44
2011 52 177 62 43
2010 45 - - 40