Forskning og forskningsformidling

3.088 i gang med en forskeruddannelse (ph.d.)
12.933 forskningspublikationer i 2019 *
5.068 tilskudsfinansierede forskningsprojekter

Forskeruddannelse 2019

Tabellen viser, hvor mange studerende der er i gang med en forskeruddannelse (ph.d.) samt hvor mange der har bestået forskeruddannelsen.

1. Ph.d.-studerende

1.1 Antal indskrevne ph.d.-studerende 3.088
1.2 Antal nyindskrevne ph.d.-studerende 876
1.3 Antal godkendte afhandlinger 779

Forsknings- og formidlingsresultater 2019

Tabellen viser, hvor mange publikationer og lignende forskerne har publiceret i årets løb.

1. Forsknings- og formidlingsresultater *

1.1 Forskningspublikationer 12.933
1.2 Forskningspublikationer efter BFI kategorierne 10.764
1.3 Undervisningspublikationer 93

Samarbejde med omverdenen 2019

Tabellen viser, hvor mange tilskudsfinancierede forskningsprojekter universitetet er involveret i, og hvor tilskuddet kommer fra. Det kan for eksempel være forskningsprojekter, der er financieret helt eller delvist af danske eller internationale fonde og virksomheder.

1. Tilskudsfinansierede forskningsprojekter

1.1 Antal tilskudsfinansierede forskningsprojekter 5.068
A. Danske offentlige kilder 1.809
B. Danske private kilder 2.295
C. EU 509
D. Udenlandske kilder 455

* Forsknings- og undervisningspublikationer for 2019 indmeldes juni 2020. Tallene for 2019 offentliggøres i Årsrapport 2020.