Studerende

36.897 studerende
21.303 bachelorstuderende
15.583 kandidatstuderende
  • 18.196 indsendte i juli 2022 i alt 31.197 ansøgninger om optagelse på universitetets bacheloruddannelser

  • 7.161 ansøgere fik 28. juli 2022 tilbudt en studieplads på en af universitetets bacheloruddannelser

  • 36.897 studerende læser på universitetet

  • 5.867 blev kandidat i 2021

Studerende 2021

Tabellen herunder viser hvor mange studerende, der er optaget på universitetet, og hvor mange, der er blevet færdige med deres uddannelse. Tabellen oplyser også de studerendes median-alder.

1.1 Antal optagne studerende på bacheloruddannelse  7.051
1.2 Medianalder for bacheloroptagne 21,6
1.3 Antal optagne studerende på kandidatuddannelse 6.095
1.4 Antal optagne på erhvervskandidatuddannelsen 17
1.5 Medianalder for kandidatoptagne 24,6
1.6 Medianalder for erhvervskandidatoptagne 37,5
2.1 Antal indskrevne studerende 36.897
2.2 Heraf indskrevet på bacheloruddannelser 21.303
2.3.A Heraf indskrevet på kandidatuddannelser 15.583
2.3.B Heraf indskrevet på erhvervskandidatuddannelser 36
2.4 Heraf andet 11
3.1 Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende 11,7 %
3.2 Procent ophørte på 1. år for kandidatstuderende 3,1 %
3.3 Procent ophørte på 1. år for erhvervskandidatstuderende 6,3 %
4.1 STÅ Produktion 28.303
4.2. Antal ressourceudløsende studerende  36.818
5.1 Antal færdiguddannede bachelorer 4.997
5.2 Antal færdiguddannede kandidater 5.867
5.2.1 Heraf erhvervskandidater 4
5.3 Medianalder for færdiguddannede bachelorer 24,4
5.4 Medianalder for færdiguddannede kandidater 26,9
5.5 Medianalder for færdiguddannede erhvervskandidater 33,9
6.1 Antal årselever  612
6.2 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 95

Gennemførelse, frafald og studietider 2021

Tabellen viser, hvor mange procent af de studerende der har gennemført deres uddannelse på normeret tid, og hvor mange der er frafaldet uddannelsen uden at blive færdige.

1.1 Procent gennemførte på normeret tid 35 %
1.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år  64 %
1.3 Procent fortsat aktive 7 %
1.4 Procent ophørte  29 %
2.1 Procent gennemførte på normeret tid 32 %
2.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år 82 %
2.3 Procent fortsat aktive 10 %
2.4 Procent ophørte  8 %
3.1 Procent gennemførte på normeret tid 0 %
3.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år 0 %
3.3 Procent fortsat aktive 0 %
3.4 Procent ophørte  0 %

Internationalisering 2021

Tabellen viser, hvor mange udenlandske studerende der har læst ved Københavns Universitetet, og hvor mange af universitetets egne studerende der har læst ved et universitet i udlandet.

1.1 Antal udgående studerende 641
A Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 492
B. Heraf antal studerende som udløser administrationstilskud 78
2.1 Antal indgående studerende 648
A Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 637
3.1 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 3.681
3.1.A Heraf antal studerende fra de nordiske lande 886
3.1.B Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande indenfor EU/EØS 1.579
3.1.C Heraf antal studerende fra lande udenfor EU/EØS 1.214
3.1.C.1 Heraf studerende med friplads og/eller stipendium 54
3.1.C.2 Heraf studerende, der er selvbetalere 599
3.1.C.3 Heraf øvrige 561
3.2 Antal udenlandske studerende på master- eller diplomuddannelser i Danmark 227
3.2.A Heraf antal studerende fra nordiske lande 84

3.2.B Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande inden for EU/EØS

87
3.2.C Heraf antal studerende fra lande uden for EU/EØS 56

Årsopgørelser for på de enkelte uddannelser

Du kan finde mere detaljerede oplysninger i opgørelser for studieaktivitet for de enkelte uddannelser, der dækker optag, bestand, produktion, gennemførelse og karaktergivning.

Se oversigter for de enkelte uddannelser

 

Ordforklaring:

* STÅ = Studenter årsværk (fuldtidsstuderende, dvs. studerende der har bestået alle årets eksamener).