Studerende

37.576 studerende
21.490 bachelorstuderende
16.065 kandidatstuderende
  • 20.333 søgte i juli 2021 om optagelse på universitetets bacheloruddannelser

  • 7.652 ansøgere fik 28. juli 2021 tilbudt en studieplads på en af universitetets bacheloruddannelser

  • 37.576 studerende læser på universitetet

  • 5.000 bliver kandidat hvert år

Studerende 2020

Tabellen herunder viser hvor mange studerende, der er optaget på universitetet, og hvor mange, der er blevet færdige med deres uddannelse. Tabellen oplyser også de studerendes median-alder.

1.1 Antal optagne studerende på bacheloruddannelse  7.143
1.2 Medianalder for bacheloroptagne 21,5
1.3 Antal optagne studerende på kandidatuddannelse 5.855
1.4 Antal optagne på erhvervskandidatuddannelsen 16
1.5 Medianalder for kandidatoptagne 24,6
1.6 Medianalder for erhvervskandidatoptagne 37,6
2.1 Antal indskrevne studerende 37.576
2.2 Heraf indskrevet på bacheloruddannelser 21.490
2.3.A Heraf indskrevet på kandidatuddannelser 16.065
2.3.B Heraf indskrevet på erhvervskandidatuddannelser 30
2.4 Heraf andet 21
3.1 Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende 11,2 %
3.2 Procent ophørte på 1. år for kandidatstuderende 3,3 %
3.3 Procent ophørte på 1. år for erhvervskandidatstuderende 12,5 %
4.1 STÅ Produktion 27.392
4.2. Antal ressourceudløsende studerende  37.464
5.1 Antal færdiguddannede bachelorer 4.740
5.2 Antal færdiguddannede kandidater 4.994
5.2.1 Heraf erhvervskandidater 1
5.3 Medianalder for færdiguddannede bachelorer 24,4
5.4 Medianalder for færdiguddannede kandidater 27,0
5.5 Medianalder for færdiguddannede erhvervskandidater 36,5
6.1 Antal årselever  606
6.2 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 158

Gennemførelse, frafald og studietider 2020

Tabellen viser, hvor mange procent af de studerende der har gennemført deres uddannelse på normeret tid, og hvor mange der er frafaldet uddannelsen uden at blive færdige.

1.1 Procent gennemførte på normeret tid 35 %
1.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år  62 %
1.3 Procent fortsat aktive 7 %
1.4 Procent ophørte  30 %
2.1 Procent gennemførte på normeret tid 39 %
2.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år 80 %
2.3 Procent fortsat aktive 11 %
2.4 Procent ophørte  9 %
3.1 Procent gennemførte på normeret tid 0 %
3.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år 0 %
3.3 Procent fortsat aktive 0 %
3.4 Procent ophørte  0 %

Internationalisering 2020

Tabellen viser, hvor mange udenlandske studerende der har læst ved Københavns Universitetet, og hvor mange af universitetets egne studerende der har læst ved et universitet i udlandet.

1.1 Antal udgående studerende 1.675
A Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 1.481
B. Heraf antal studerende som udløser administrationstilskud 109
2.1 Antal indgående studerende 1.245
A Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 1.237
3.1 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 3.991
3.1.A Heraf antal studerende fra de nordiske lande 958
3.1.B Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande indenfor EU/EØS 1.786
3.1.C Heraf antal studerende fra lande udenfor EU/EØS 1.244
3.1.C.1 Heraf studerende med friplads og/eller stipendium 60
3.1.C.2 Heraf studerende, der er selvbetalere 581
3.1.C.3 Heraf øvrige 603
3.2 Antal udenlandske studerende på master- eller diplomuddannelser i Danmark 213
3.2.A Heraf antal studerende fra nordiske lande 78

3.2.B Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande inden for EU/EØS

78
3.2.C Heraf antal studerende fra lande uden for EU/EØS 57

Årsopgørelser for på de enkelte uddannelser

Du kan finde mere detaljerede oplysninger i opgørelser for studieaktivitet for de enkelte uddannelser, der dækker optag, bestand, produktion, gennemførelse og karaktergivning.

Se oversigter for de enkelte uddannelser

 

Ordforklaring:

* STÅ = Studenter årsværk (fuldtidsstuderende, dvs. studerende der har bestået alle årets eksamener).