Studerende

36.528 studerende
21.034 bachelorstuderende
15.494 kandidatstuderende
44 erhvervskandidatstuderende
  • 17.932 indsendte i juli 2023 i alt 29.480 ansøgninger om optagelse på universitetets bacheloruddannelser

  • 7.180 ansøgere fik 28. juli 2023 tilbudt en studieplads på en af universitetets bacheloruddannelser

  • 36.528 studerende læser på universitetet

  • 5.337 blev kandidat i 2023

Studerende 2023

Tabellen herunder viser hvor mange studerende, der er optaget på universitetet, og hvor mange, der er blevet færdige med deres uddannelse. Tabellen oplyser også de studerendes median-alder.

1.1 Antal optagne studerende på bacheloruddannelse  6.544
1.2 Medianalder for bacheloroptagne 21,8
1.3 Antal optagne studerende på kandidatuddannelse 6.085
1.4 Antal optagne på erhvervskandidatuddannelsen 17
1.5 Medianalder for kandidatoptagne 24,8
1.6 Medianalder for erhvervskandidatoptagne 33,3
2.1 Antal indskrevne studerende 36.528
2.2 Heraf indskrevet på bacheloruddannelser 21.034
2.3.A Heraf indskrevet på kandidatuddannelser 15.494
2.3.B Heraf indskrevet på erhvervskandidatuddannelser 44
2.4 Heraf andet 0
3.1 Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende 10,9 %
3.2 Procent ophørte på 1. år for kandidatstuderende 3,2 %
3.3 Procent ophørte på 1. år for erhvervskandidatstuderende 9,1 %
4.1 STÅ-produktion 27.211
4.2. Antal ressourceudløsende studerende 36.442
5.1 Antal færdiguddannede bachelorer 4.832
5.2 Antal færdiguddannede kandidater 5.337
5.2.1 Heraf erhvervskandidater 1
5.3 Medianalder for færdiguddannede bachelorer 24,6
5.4 Medianalder for færdiguddannede kandidater 27,0
5.5 Medianalder for færdiguddannede erhvervskandidater 29,9
6.1 Antal årselever 560
6.2 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 97

Gennemførelse, frafald og studietider 2023

Tabellen viser, hvor mange procent af de studerende der har gennemført deres uddannelse på normeret tid, og hvor mange der er frafaldet uddannelsen uden at blive færdige.

1.1 Procent gennemførte på normeret tid 38 %
1.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år  65 %
1.3 Procent fortsat aktive 7 %
1.4 Procent ophørte 28 %
2.1 Procent gennemførte på normeret tid 44 %
2.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år 84 %
2.3 Procent fortsat aktive 8 %
2.4 Procent ophørte  7 %
3.1 Procent gennemførte på normeret tid 100 %
3.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år 100 %
3.3 Procent fortsat aktive 0 %
3.4 Procent ophørte  100 %

Internationalisering 2023

Tabellen viser, hvor mange udenlandske studerende der har læst ved Københavns Universitetet, og hvor mange af universitetets egne studerende der har læst ved et universitet i udlandet.

1.1 Antal udgående studerende 1.982
A Heraf antal studerende, som udløser internationaliseringstilskud 1.851
B. Heraf antal studerende, som udløser administrationstilskud 37
2.1 Antal indgående studerende 2.123
A Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 1.807
3.1 Antal udenlandske studerende på ordinære heltidsuddannelser i Danmark 3.970
3.1.A Heraf antal studerende fra de nordiske lande 794
3.1.B Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande indenfor EU/EØS 1.671
3.1.C Heraf antal studerende fra lande udenfor EU/EØS 1.493
3.1.C.1 Heraf studerende med friplads og/eller stipendium 90
3.1.C.2 Heraf studerende, der er selvbetalere 776
3.1.C.3 Heraf øvrige 633
3.2 Antal udenlandske studerende på master- eller diplomuddannelser i Danmark 381
3.2.A Heraf antal studerende fra nordiske lande 124

3.2.B Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande inden for EU/EØS

143
3.2.C Heraf antal studerende fra lande uden for EU/EØS 114

Årsopgørelser for på de enkelte uddannelser

Du kan finde mere detaljerede oplysninger i opgørelser for studieaktivitet for de enkelte uddannelser, der dækker optag, bestand, produktion, gennemførelse og karaktergivning.

Se oversigter for de enkelte uddannelser

 

Ordforklaring:

* STÅ = Studenter årsværk (fuldtidsstuderende, dvs. studerende der har bestået alle årets eksamener).