Bæredygtighed

Københavns Universitets samlede CO2-udledning er reduceret med 18 % pr. årsværk i perioden 2018-2021

KU vil reducere sit samlede klimaaftryk (scope 1-3) pr. årsværk med 50 % i 2030 ift. 2018.

Til opgørelse af det samlede klimaaftryk følger KU den internationalt anerkendte og udbredte tilgang, Greenhouse Gas Protocol, som opdeler CO2e-udledninger i tre kategorier (scopes):

Scope 1: Direkte udledninger fra eksempelvis brændstof

Scope 2: Energiforbrug af elektricitet, fjernvarme og fjernkøling

Scope 3: Øvrige udledninger, herunder udledning fra KU’s indkøb af varer, services, rejser mv. uanset hvor i verden udledningerne sker. Disse udledninger udgjorde cirka 85 % af KU’s klimaaftryk i 2018.

Med 2030-målsætningen og opgørelse af det samlede klimaaftryk, inklusive scope 3, har KU sat et udfordrende, men mere retvisende mål for alle de udledninger, som KU er ansvarlig for.

Læs mere om KU’s bæredygtighedsmål og -indsatser og se det nyeste klimaregnskab 

Energi- og klimaindsats siden 2008

KU har arbejdet med bæredygtighed og har haft flere generationer af mål siden 2008. I 2014 blev ’Grøn Campus 2020’ vedtaget. Her var klimamålet: ’Reduktion af CO2-emissionerne fra energiforbrug og transport med 65 % pr. årsværk i 2020 i forhold til 2006’.

I 2019 opnåede KU en reduktion på 71 % i forhold til 2006, og indfriede dermed klimamålet i Grøn Campus 2020.

Figuren ovenfor viser udviklingen i CO2e-udledning pr. årsværk fra 2006 til 2019.