Ranglisteplacering

Københavns Universitet: 5.-bedste universitet i Europa

i følge ranglisten CWTS Leiden Ranking.

Hvad er ranglister?

Hvert år offentliggøres flere internationale undersøgelser med det formål at vurdere verdens universiteter i forhold til hinanden. Disse ranglister vurderer blandt andet omfanget og kvaliteten af universiteternes forskning samt kvaliteten af undervisningen.

Københavns Universitet har valgt primært at følge fire af de mest toneangivende rankings:

Hvordan rangerer KU?

København Universitet er det højst rangerede universitet i Danmark og ofte det højest rangerede universitet i Norden. 

Københavns Universitet rangerer blandt top 1 procent af verdens universiteter.

Københavns Universitets ranglisteplacering efter geografisk region*

Ranking Danmark Norden Europa Verden
ARWU – Shanghai (2023) 1 1 7 32
CWTS Leiden Ranking** (2023) 1 1 5 42
QS – Quacquarelli Symonds (2024) 1 4 39 107
THE – Times Higher Education (2024) 1 3 34 103

* De anførte årstal er angivet af ranglisterne.
** Opgjort som antal publikationer, der tilhører top 10 procent af de mest citerede publikationer.

Hvordan bliver ranglister udformet?

Metoderne bag ranglister varierer, og nogle ranglister justerer deres metode årligt. Til trods for deres begrænsninger har ranglister stor indflydelse på et universitetets internationale omdømme.

Læs mere om metoderne, der ligger bag de fire ranglister, som Københavns Universitet følger:

 • Udelukkende forskningsrettet og anvender ikke omdømme
 • Stor vægt på forskningsindikatorer. Anvender Web of Science til opgørelse af antal citationer, højniveau-publikationer og antal af top-1 procent mest citerede forskere. (70 procent)
 • ARWU medtager ikke data fra de humanistiske videnskaber
 • Vægter Nobel-priser og Fields-medaljer for ansatte/alumne (30 procent)

Læs om hele metoden her

 

 • Udelukkende forskningsrettet og anvender ikke omdømme
 • CWTS Leiden Ranking giver ikke en samlet ranking ud fra en total score, som QS, THE og ARWU. I stedet rankes efter forskellige parametre, for eksempel antal top-10 procent mest citerede publikationer mv.
 • Publikationsdata er normaliseret , hvilket gør det muligt at sammenligne universiteter trods forskelle i størrelse og fagområder.
 • Anvender Web of Science til at samle publiceringsdata
 • I forbindelse med udgivelsen af den årlige rangliste udgiver CWTS Leiden også reviderede placeringer for forgående år, hvor der er tages højde for eventuelle ændringer i deres metode. KU’s overblik viser den oprindelige placering for året.

Læs om hele metoden her

 • Stor vægt på omdømme via spørgeskemaer (50 procent)
 • Antal faculty vejes i forhold til antal citationer og antal studerende (40 procent)
 • Internationalt miks af VIP og studerende vægtes (10 procent)
 • Anvender databasen SCOPUS til tjek af citationer

Læs om hele metoden her

 

 • Vurderer både forsknings- og uddannelsesparametre
 • Vægter omdømme via spørgeskemaer højt i forhold til både forskning og undervisning (30 procent)
 • Anvender databasen Scopus til tjek af citationer, hvilket vægtes (30 procent)
 • Internationalt miks af VIP, studerende og samarbejde vægtes (7,5 procent)
 • Teknologi overførsel og samarbejde vægtes også (2,5 procent)

Læs om hele metoden her

 

Tidligere placeringer

Københavns Universitet har igennem de seneste 10 år haft en positiv udvikling i nogle rankings, mens placeringerne på andre rankings har varieret. 

Københavns Universitets placeringer i verden siden 2010

Årstal QS THE Leiden ARWU
2024 107 103 - -
2023 82 114 42 32
2022 79 96 37 39
2021 76 84 33 30
2020 81 101 39 33
2019 79 116 36 26
2018 73 109 39 29
2017 68 120 41 30
2016 69 82 43 30
2015 45 160 49 35
2014 45 150 47 39
2013 - 130 52 42
2012 51 135 59 44
2011 52 177 62 43
2010 45 - - 40