Studerende

36.715 studerende
21.378 bachelorstuderende
15.337 kandidatstuderende
36 erhvervskandidatstuderende
  • 17.932 indsendte i juli 2023 i alt 29.480 ansøgninger om optagelse på universitetets bacheloruddannelser

  • 7.180 ansøgere fik 28. juli 2023 tilbudt en studieplads på en af universitetets bacheloruddannelser

  • 36.715 studerende læser på universitetet

  • 5.547 blev kandidat i 2022

Studerende 2022

Tabellen herunder viser hvor mange studerende, der er optaget på universitetet, og hvor mange, der er blevet færdige med deres uddannelse. Tabellen oplyser også de studerendes median-alder.

1.1 Antal optagne studerende på bacheloruddannelse  6.504
1.2 Medianalder for bacheloroptagne 21,7
1.3 Antal optagne studerende på kandidatuddannelse 5.724
1.4 Antal optagne på erhvervskandidatuddannelsen 11
1.5 Medianalder for kandidatoptagne 24,7
1.6 Medianalder for erhvervskandidatoptagne 40,1
2.1 Antal indskrevne studerende 36.715
2.2 Heraf indskrevet på bacheloruddannelser 21.378
2.3.A Heraf indskrevet på kandidatuddannelser 15.337
2.3.B Heraf indskrevet på erhvervskandidatuddannelser 36
2.4 Heraf andet 0
3.1 Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende 11,3 %
3.2 Procent ophørte på 1. år for kandidatstuderende 3,7 %
3.3 Procent ophørte på 1. år for erhvervskandidatstuderende 11,8 %
4.1 STÅ-produktion 27.450
4.2. Antal ressourceudløsende studerende 36.589
5.1 Antal færdiguddannede bachelorer 4.560
5.2 Antal færdiguddannede kandidater 5.547
5.2.1 Heraf erhvervskandidater 2
5.3 Medianalder for færdiguddannede bachelorer 24,5
5.4 Medianalder for færdiguddannede kandidater 27,0
5.5 Medianalder for færdiguddannede erhvervskandidater 44,9
6.1 Antal årselever 595
6.2 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 155

Gennemførelse, frafald og studietider 2022

Tabellen viser, hvor mange procent af de studerende der har gennemført deres uddannelse på normeret tid, og hvor mange der er frafaldet uddannelsen uden at blive færdige.

1.1 Procent gennemførte på normeret tid 41 %
1.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år  67 %
1.3 Procent fortsat aktive 7 %
1.4 Procent ophørte 26 %
2.1 Procent gennemførte på normeret tid 39 %
2.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år 83 %
2.3 Procent fortsat aktive 83 %
2.4 Procent ophørte  7 %
3.1 Procent gennemførte på normeret tid 0 %
3.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år 0 %
3.3 Procent fortsat aktive 0 %
3.4 Procent ophørte  0 %

Internationalisering 2022

Tabellen viser, hvor mange udenlandske studerende der har læst ved Københavns Universitetet, og hvor mange af universitetets egne studerende der har læst ved et universitet i udlandet.

1.1 Antal udgående studerende 1.352
A Heraf antal studerende, som udløser internationaliseringstilskud 1.092
B. Heraf antal studerende, som udløser administrationstilskud 173
2.1 Antal indgående studerende 1.593
A Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 1.365
3.1 Antal udenlandske studerende på ordinære heltidsuddannelser i Danmark 3.782
3.1.A Heraf antal studerende fra de nordiske lande 818
3.1.B Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande indenfor EU/EØS 1.614
3.1.C Heraf antal studerende fra lande udenfor EU/EØS 1.350
3.1.C.1 Heraf studerende med friplads og/eller stipendium 61
3.1.C.2 Heraf studerende, der er selvbetalere 703
3.1.C.3 Heraf øvrige 586
3.2 Antal udenlandske studerende på master- eller diplomuddannelser i Danmark 286
3.2.A Heraf antal studerende fra nordiske lande 93

3.2.B Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande inden for EU/EØS

99
3.2.C Heraf antal studerende fra lande uden for EU/EØS 94

Årsopgørelser for på de enkelte uddannelser

Du kan finde mere detaljerede oplysninger i opgørelser for studieaktivitet for de enkelte uddannelser, der dækker optag, bestand, produktion, gennemførelse og karaktergivning.

Se oversigter for de enkelte uddannelser

 

Ordforklaring:

* STÅ = Studenter årsværk (fuldtidsstuderende, dvs. studerende der har bestået alle årets eksamener).